انعکاس اعتراض‌های ۸۸ ایران بر پرده نقره‌ای
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انعکاس اعتراض‌های ۸۸ ایران بر پرده نقره‌ای

ده سال بعد از حوادث ۸۸ نگاهی کرده ایم به تاثیر این اتفاقات بر سینمای ایران؛ از سانسور و محدودیت و محکومیت در انعکاس صدای اعتراض‌ها تا شکل گیری روایات حکومتی بر پرده نقره ای. از توقیف فیلم‌هایی از نگاه معترضان و آسیب دیدگان تا تولد این روایات در خارج از ایران.

مریم زهدی گزارش می دهد.