مرمت تابلوی 'گشت شبانه' اثر رامبراند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرمت تابلوی 'گشت شبانه' اثر رامبراند

به آن عملیات گشت شبانه می گویند. این عملیات که دست کمی از طراحی یک عملیات نظامی ندارد برای ترمیم تابلوی گشت شبانه اثر معروف رامبراند نقاش هلندی است. قرار است مرمت کنندگان این نقاشی در موزه ای در هلند، آن را در حین تماشای مردم ترمیم کنند.

آنا هولیگان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط