BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 يادبود 
وداع
با
هوشنگ وزيریجلال آل احمد
و نثر برونگرای
فارسی
 سينما 
بحرانی
نه چندان تازه
در سينمای ايران

 روز هفتم


روز هفتم

اخوان، شاعر حماسه و شکست
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>


اخوان، شاعر حماسه و شکست:خبرهای روز


نظری به باغ خاطره ها

بازيابی يک پيکره مهم باستانی در عراق

نامزدهای 'جوايز موسيقی آمريکا' اعلام شدند

شستشوی داود آغاز شد

داريوسک و رئاليسمی ديگر

جشنواره بين المللی بانوان در تهران

سال 2006 سال بزرگداشت تمدن آريايی

اهدای 'اسکار' سينمای ايران

بيک ايمانوردی درگذشت

1939: سال طلايی سينمای هاليوود

'سيمای شهر تهران' در پاريس

فيلم بعدی پولانسکی: اليور توييست

لنی ريفنشتال، فيلمساز آلمانی درگذشت

نشست مشترک فرهيختگان ايرانی و تاجيک

نگاهی به معماری بيست و پنج سال اخير ايران

 
صفحه نخست > فرهنگ و هنر 

گرينويچ 16:02 - 20/11/2001

جايزه مجله کارنامه به شعر امروز ايران

در مراسم شعر امروز ايران، چهره هايی چون سيمين بهبهانی، محمد علی سپانلو و منوچهر آتش شرکت داشتند
در مراسم شعر امروز ايران، چهره هايی چون سيمين بهبهانی، محمد علی سپانلو و منوچهر آتش شرکت داشتند

مراسم اهدای جايزه شعر امروز ايران که از طرف مجله کارنامه ابداع شده، عصر روز چهار شنبه 23 آبانماه با حضور شماری از شاعران و نويسندگان در خانه هنرمندان برگزار شد.

در آغاز مراسم، نگار اسکندرفر مدير مسئول مجله کارنامه، گزارشی از روند شکل گيری جايزه شعر امروز ايران ارائه داد و درباره ضرورت اعطای جايزه به شاعران گفت که در سال های اخير کمابيش به چهره های داستانی پرداخته شده وجوايزی مانند کتاب سال، جايزه «پکا»، جايزه روزنامه نگاران و... به داستان نويسان اختصاص يافته، اما در زمينه شعر اين توجه ديده نمی شود.

وی گفت که در سال 1379 بجز شعر کلاسيک، 683 عنوان کتاب شعر روانه بازار کتاب شده است که از آن ميان 180 عنوان چاپ اول بوده و اينکه می گويند بازار کتاب رغبتی به شعر نشان نمی دهد، قصه کهنه ای است.

سپس منوچهر آتشی از علل ناهمواری تکنيکی شعر شاگردان نيما گفت و سيمين بهبهانی از مشکلات داوری جايزه شعر معاصر امروز ايران.

او که يکی از اعضای هيأت داوران جايزه شعر بود، اشاره کرد که بخش « شعر مطلق » که در رده اول جوايز شعر قرارداشت، به علت اينکه شامل بيش از دو سه کتاب نبود، از برنامه حذف شد و تنها رأی مخالف که از من ( سيمين بهبهانی ) بود، نمی بايست در تصميم اکثريت تأثيری داشته باشد و نداشت.

اشاره بهبهانی به کتاب « مشتی نور سرد » ضياء موحد، نامزد جايزه اول شعر بود، که سر انجام هيات داوران در باره آن به توافق نرسيد.

هيات داوران
منوچهر آتشی، سيمين بهبهانی، علی بابا چاهی، محمد حقوقی، محمد علی سپانلو، عنايت سميعی، محمد شمس لنگرودی، سيد علی صالحی، حافظ موسوی
بهبهانی ضمن تقدير از شاعران جوان و نيز نقد ضمنی و مليح شعر جوانان، در باره شعرهای سال 79 که مورد ارزيابی وداوری هيات داوران قرار گرفته، تأکيد کرد که شباهت شعرها از لحاظ زبان وفضا و فرم و شگرد تصويرسازی، آنقدر زياد وتفاوت ها آنقدر کم بود، که کار داوری را بسيار مشکل و اختلاف آراء را نسبتاً زياد می کرد، بطوری که کمتر کسی از شرکت کنندگان مشمول اتفاق آرا شد.

بهبهانی سپس نکاتی را در زمينه شعر يادآور شد و گفت: تشخص و تفاوت در کار هنر از اهم شرايط است. هر شاعر ماندگار بطور قطع در کار هنر دارای منظر خاصی است مغاير با ديگر شاعران.

"فردوسی يکی است، سعدی يکی است، مولوی يکی است، حافظ يکی است. از مشابهان آنها فقط نامی در تاريخ ادبيات مانده است. از پيروان نيما آنان موفق شده اند که شيوه خاص خود را در مکتب او يافته اند. شعر هر کس بايد شکل خاص خود را داشته باشد وشکل از چند عنصر سازنده شعر به وجود می آيد."

بهبهانی ضمن بر شمردن عناصر شعر از حضور عواملی که طنين شعر را از طنين نثر متمايز می کند، سخن گفت و به جوانان يادآور شد که اين عوامل مانند موسيقی - خواه عروضی، خواه کلامی، مانند ترکيب کلمات خوش آهنگ يا خشن يا نرم وتغيير مکان ارکان جمله موجب تغيير طنين صدای گوينده می شود يا تغيير منطقی ترتيب اجزاء بيان وامثال اين موارد، منطق شعر را از منطق نثر متمايز می سازد و کلمات را ملزم به قبول لحنی خاص می کند.

وی آنگاه افزود: يکی از عوارضی که در شعر اکثر جوانان امروز ديده می شود، تشابه نظام ترکيبی جمله ها با نظام ترکيبی نثر است و شايد مهمترين عامل شباهت همه شعرها با يکديگر نيز همين باشد.

"بنا براين، جست وجو در متون نثر کلاسيک و جست وجو در ابعاد اوزان و دخالت در ترکيب آنها شايد بتواند موسيقی نو و گوشنوازی را برای شعر امروز ايران فراهم کند و اين عرصه انتظار همه شاعران جوان را می کشد."

پس از خانم بهبهانی، محمد علی سپانلو پشت تريبون رفت و توضيح داد که جايزه شعر کارنامه در چهار بخش سازمان يافته است: جايزه مطلق شعر که به شعرای معروف و جا افتاده تعلق دارد؛ جايزه شعر اميد که به شاعران در حال پرواز داده می شود؛ جايزه شعر نو پديد که متعلق به شاعرانی است که اولين کتاب خود را منتشر کرده اند؛ وجايزه شعر روزنه که ويژه شعرهايی است که به مجله کارنامه رسيده است. وی سپس بيانيه هيأت داوران را قرائت کرد.

در بيانيه آمده بود که درغياب تفکر فلسفی وعلمی در ايران فرهنگ سازی ناگزير به عهده شعر افتاده است. شعر اگرچه هرگز در موقعيتی نيست که بتواند قواعدی منسجم برای انديشيدن وضع کند و انديشه خيال انگيز شعری از اساس با انديشه ورزی در معنای فلسفی و علمی آن متفاوت است، از طريق آفرينش ديد تازه و به چالش کشيدن اعتقادات و ارزش های مسلط اعم از شعری و غير شعری عادات ساده نگری را به هم می ريزد وشيوه نگريستن به جهان را بر حسب شم تاريخی تغيير می دهد.


مجله کارنامه به سردبيری نگار اسکندری فر در تهران منتشر می شود
سپانلو گفت بر اساس آمار خانه کتاب بيش از 180 عنوان دفتر شعر در سال 1379 منتشر شده که مورد بررسی هيات داوران قرار گرفت و پس از تشکيل جلسات متعدد بحث و تبادل آراء رأی هيات داوران در چهار زمينه به شرح زير صادر شد.

جايزه مطلق شعر
ازآنجا که جايزه به شاعران زنده تعلق می گيرد، ضمن سپاس از کوشش های سازنده آقای ضياء موحد، به دليل قلت آثار دريافت شده، هيات داوران تصميم گرفت امسال از اهدای جايزه در اين زمينه خودداری کند.

جايزه شعر اميد
از ميان پنج کتابی که به مرحله نهايی رسيده است، « پا برهنه تا صبح » (گراناز موسوی)، «کاکتوس روبان زده» (عميد صادقی نسب)، «نام ديگر دوزخ »، (شاپور جورکش) « نيمی ازمرا کشته اند » (نسرين جافری)، « نيهيل » (اميد حلالی)، جايزه شعر اميد مشترکاً به دو کتاب تعلق گرفت. نخست به خاطر زبان ساده، تصاوير ملموس ونگاه حسیِ اجتماعی به کتاب پابرهنه تا صبح از گراناز موسوی، سپس به خاطر فضا سازی اسطوره ای و زبان متناسب با آن به کتاب نام ديگر دوزخ از شاپور جورکش.

در پايان، برنامه سيروس ابراهيم زاده و ناهيد کبيری نمايشنامه ای در بيان سال های پايانی عمر شاعر بزرگ احمد شاملو اجرا کردند و ضمن آن شعرهايی از او قرائت شد
جايزه شعر نو پديد
از ميان شش کتابی که به مرحله نهائی رسيدند « سرخ در سرانجام اردی بهشت » (شمسی پورمحمدی) « خواب دختر دو زيست » (سپيده جديری) «درکوچه های آتن» (مريم هوله) «شعرهائی که تو گفتی» (شهرام رفيع زاده) «فقط با دو خط» (نازنين بهادری) « يک پنجشنبه يک پياده رو» (علی آموخته نژاد)، جايزه شعر نو پديد به خاطر زبان پويا و تشکل يافتگی نسبی در بخشی از اين دفتر به کتاب يک پنجشنبه يک پياده رو از علی آموخته نژاد تعلق می گيرد.

جايزه شعر روزنه
از ميان 210 قطعه شعر ارسالی به مجله کارنامه اشعار موسی بندری، ابراهيم رزم آرا، يزدان سلحشور، فرزانه قوامی وافشين مريمی فرد، به مرحله نهايی رسيدند که از اين ميان با توجه به جوانی و خلاقيت نسبی پديد آورندگان، اين جايزه به دو شاعر اهدا می شود: يزدان سلحشور و ابراهيم رزم آرا.

در پايان، برنامه سيروس ابراهيم زاده و ناهيد کبيری نمايشنامه ای در بيان سال های پايانی عمر شاعر بزرگ احمد شاملو اجرا کردند و ضمن آن شعرهايی از او قرائت شد.

 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی

  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما