BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 يادبود 
وداع
با
هوشنگ وزيریجلال آل احمد
و نثر برونگرای
فارسی
 سينما 
بحرانی
نه چندان تازه
در سينمای ايران

 روز هفتم


روز هفتم

اخوان، شاعر حماسه و شکست
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>


اخوان، شاعر حماسه و شکست:خبرهای روز


نظری به باغ خاطره ها

بازيابی يک پيکره مهم باستانی در عراق

نامزدهای 'جوايز موسيقی آمريکا' اعلام شدند

شستشوی داود آغاز شد

داريوسک و رئاليسمی ديگر

جشنواره بين المللی بانوان در تهران

سال 2006 سال بزرگداشت تمدن آريايی

اهدای 'اسکار' سينمای ايران

بيک ايمانوردی درگذشت

1939: سال طلايی سينمای هاليوود

'سيمای شهر تهران' در پاريس

فيلم بعدی پولانسکی: اليور توييست

لنی ريفنشتال، فيلمساز آلمانی درگذشت

نشست مشترک فرهيختگان ايرانی و تاجيک

نگاهی به معماری بيست و پنج سال اخير ايران

 
صفحه نخست > فرهنگ و هنر 

گرينويچ 17:21 - 12/04/2002

تعدادی از عکس های نمايشگاه عکس موزه هنرهای معاصر تهران
يادی و گلی برای عزيز درگذشته - عکس از آرمان استپانيان


زن قاجار که جاروی برقی به دست دارد - عکس از شادی قديريان


عکس يادگاری يک خانواده ايرانی- عکس از محسن راستانی


لجن درمانی در درياچه اروميه- عکس از جواد پورصمد


صحنه ای از واقعه کوی دانشگاه و تظاهرات و اعتراضات دانشجويان- عکس از حسن سربخشيان


کنار دريای خزر- عکس از سيف الله صمديان


زلزله رودبار، زنی که افراد خانواده اش را از دست داده، می خواهد او را زنده زنده با کسانش در گور کنند، عکس از محمود فرنود


عراقی ها اتومبيل های سوخته را به شکل ضدهوايی در زمين کاشته اند- عکس از بهمن جلالی


انسان، ماشين و طبيعت هر سه از جنگ زخم برداشته اند- عکس از سعيد صادقی


درگيری های خرمشهر در سال 1358- عکس از کاوه گلستان
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی

  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما