BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 يادبود 
وداع
با
هوشنگ وزيریجلال آل احمد
و نثر برونگرای
فارسی
 سينما 
بحرانی
نه چندان تازه
در سينمای ايران

 روز هفتم


روز هفتم

اخوان، شاعر حماسه و شکست
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>


اخوان، شاعر حماسه و شکست:خبرهای روز


نظری به باغ خاطره ها

بازيابی يک پيکره مهم باستانی در عراق

نامزدهای 'جوايز موسيقی آمريکا' اعلام شدند

شستشوی داود آغاز شد

داريوسک و رئاليسمی ديگر

جشنواره بين المللی بانوان در تهران

سال 2006 سال بزرگداشت تمدن آريايی

اهدای 'اسکار' سينمای ايران

بيک ايمانوردی درگذشت

1939: سال طلايی سينمای هاليوود

'سيمای شهر تهران' در پاريس

فيلم بعدی پولانسکی: اليور توييست

لنی ريفنشتال، فيلمساز آلمانی درگذشت

نشست مشترک فرهيختگان ايرانی و تاجيک

نگاهی به معماری بيست و پنج سال اخير ايران

 
صفحه نخست > فرهنگ و هنر 

گرينويچ 12:17 - 06/05/2002

نمايشگاه عکس آثار برجسته معماری ايران

دو خانه برای دو دوست در شهر گنبد کاووس، رتبه اول
دو خانه برای دو دوست در شهر گنبد کاووس، رتبه اول

سينا سعدی

نمايشگاه عکس آثار برجسته معماری ايران که در سال 1380 برنده «جايزه بزرگ معمار» شده اند، از اول ارديبهشت ماه در گالری برگ تشکيل شد.

هرچند اين آثار قبلاً در شماره زمستان فصلنامه معمار معرفی شده بود، اما نمايشگاه حاضر که تا 18 ارديبهشت ماه ادامه دارد، می تواند آثار برجسته معماری معاصر ايران را به عموم مردم معرفی کند.

جايزه بزرگ معماری از مهر ماه سال گذشته به ابتکار مجله معمار برای تعيين آثار برجسته غير دولتی شکل گرفت.

اين امر بر نقش مطبوعات در معرفی و تشويق برجستگان رشته های گوناگون فرهنگ و هنر تاکيد دارد، چنانکه در رشته ادبيات و داستان نويسی اعطای جوايز مختلفی به کمک ماهنامه کارنامه و عصر پنجشنبه و ...آغاز شد و در رشته معماری اين جوايز به کمک فصلنامه معمار شکل گرفت.

اما گذشته از نقش مطبوعات، نبايد نقش علاقمندانی را که سرمايه خود را در اين راه می گذارند، فراموش کرد. در زمينه معماری، اين نقش را شرکت بهريزان به عهده گرفت اما چنانکه مجله معمار گزارش می دهد، در امر داوری دخالتی نداشته است.


رتبه پنجم - ساختمان اداری خيابان خالد اسلامبولی در تهران، کار مهندس شاميل محمد زاده، به دليل:
- توجه به معماری به عنوای يک عنصر شهری؛
- درک درست در استفاده از کار صنعتگری و رويکرد جستجوگرانه؛
- پردازش نما به کمک دو پوسته کردن آن و توجه به نماهای جانبی؛
- استفاده موفق از مصالح و رنگ؛
- پردازش کامل جزئيات
فصلنامه معمار همچنان که شرايط شرکت در مسابقه را معين کرد، هيات داوری را نيز برگزيد. اعضای اين هيات عبارت بودند از:
- مهندس محسن مير حيدر
- مهندس ايرج کلانتری
- مهندس محمد رضا جودت
- مهندس بهرام شيردل
- دکتر کامران افشار نادری

اين گروه از ميان 155 اثری که در مسابقه شرکت کرده بودند، نخست 60 کار را برگزيد و پس از بحث و گفتگوهای بسيار 29 اثر به مرحله بعدی راه يافتند.

از آنجا که حذف و غربال کردن بيش از اين برای هيئت داوران دشوار بود، از آنان خواسته شد هر يک نام پنج اثر برتر مورد نظر خود را بدون رتبه بندی اعلان کنند. فايده اين کار آن شد که هفت کار برجسته مشترک از نظر هيات داوران مشخص شد. آنگاه آنان توانستند به رتبه بندی اين آثار بپردازند که پنج اثر دارای رتبه بالاتر به اين ترتيب مشخص شد:

رتبه يکم: دو خانه برای دو دوست، در شهر گنبد کاووس، کار مهندس فيروز فيروز.
رتبه دوم: مجتمع فرهنگی ورزشی رفسنجان، کار مهندسين مشاور نقش جهان پارس، مهندس سيد هادی مير ميران.
رتبه سوم: ساختمان کارخانه نيپکو در شهر صنعتی اشتهارد، کار مهندس آرش مظفری و مهندس مهرداد گل محمدی.
رتبه چهارم: گالری مبلمان و آثار هنری در تهران، کار مهندس رضا دانشمير.
رتبه پنجم: ساختمان اداری خيابان خالد اسلامبولی در تهران، کار مهندس شاميل محمد زاده.

عکس ها


رتبه اول - نمايی از دوخانه برای دو دوست در شهر گنبد کاووس، کار مهندس فيروز فيروز، به دليل:
- کار ساده و فروتنانه ولی با جسارت؛
- انسجام سبک شناسی؛
- سلسله مراتب عبور از فضای عمومی به خصوصی؛
- بذل توجه معمار به پروژه های کوچک شهری در شکل دادن به معماری شهر؛
- خلق يک کار جدی و به وجود آوردن يک آلترناتيو در مقابل مد های بازاری


رتبه دوم - مجتمع فرهنگی - ورزشی رفسنجان، کار مهندس سيد هادی مير ميران، به دليل:
- پاسخ قابل توجه به خواست ديرينه تداوم بخشيدن به بينش معماری ايرانی؛
- تلاش موفق در درگير شدن با معماری ايرانی از طريق تلفيق تکنولوژی امروزی با فرم های سنتی؛
- دستيابی به خلوصی فراتر از کارکرد معماری؛
- ايده بديع دو استخر متعاکس ( آينه وار ) در داخل و خارج


نمای دور مجتمع فرهنگی-ورزشی رفسنجان


رتبه سوم - ساختمان کارخانه نيپکو کار مهندس آرش مظفری و مهندس مهرداد گل محمدی، به دليل:
- بيان معمارانه بهنگام و مناسب با زمان؛
- چالش با يک پروژه صنعتی به منظور تلطيف طبيعت خشن کارخانه؛
- کار غير متعارف و مخالف تمايلات بازار با هزينه کم؛
- اهميت دادن به پوسته بنا که از مسايل مهم معماری امروز است؛
- پردازش خوب جزئيات


رتبه چهارم - گالری مبلمان و آثار هنری در تهران، کار مهندس رضا دانشمير، به دليل:
- توفيق در تبديل يک استخر بلا استفاده با حد اقل دستکاری، بودجه اندک و زمان کم به يک گالری؛
- تبديل فرم ساده مستطيل شکل استخر به فضائی قابل توجه؛
- برخورداری از حس اندازه

 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی

  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما