BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 يادبود 
وداع
با
هوشنگ وزيریجلال آل احمد
و نثر برونگرای
فارسی
 سينما 
بحرانی
نه چندان تازه
در سينمای ايران

 روز هفتم


روز هفتم

اخوان، شاعر حماسه و شکست
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>


اخوان، شاعر حماسه و شکست:خبرهای روز


نظری به باغ خاطره ها

بازيابی يک پيکره مهم باستانی در عراق

نامزدهای 'جوايز موسيقی آمريکا' اعلام شدند

شستشوی داود آغاز شد

داريوسک و رئاليسمی ديگر

جشنواره بين المللی بانوان در تهران

سال 2006 سال بزرگداشت تمدن آريايی

اهدای 'اسکار' سينمای ايران

بيک ايمانوردی درگذشت

1939: سال طلايی سينمای هاليوود

'سيمای شهر تهران' در پاريس

فيلم بعدی پولانسکی: اليور توييست

لنی ريفنشتال، فيلمساز آلمانی درگذشت

نشست مشترک فرهيختگان ايرانی و تاجيک

نگاهی به معماری بيست و پنج سال اخير ايران

 
صفحه نخست > فرهنگ و هنر 

گرينويچ 16:19 - 13/03/2003

آزمون کوررنگی

اگر در اين تصوير عدد ۲۹ می‌خوانيد کوررنگ نيستيد، اگر عدد ۷۰ را می‌بينيد در تشخيص رنگ‌های سبز- قرمز مشکل داريد و اگر کلا هيچ عددی نمی‌بينيد کوررنگی کامل داريد
اگر در اين تصوير عدد ۲۹ می‌خوانيد کوررنگ نيستيد، اگر عدد ۷۰ را می‌بينيد در تشخيص رنگ‌های سبز- قرمز مشکل داريد و اگر کلا هيچ عددی نمی‌بينيد کوررنگی کامل داريد

حسين درخشان

مردها اغلب از سوی زن‌ها متهم می‌شوند که کوررنگی دارند و فرق مثلا مغزپسته‌ای و آجری را نمی‌فهمند. اتفاقا اين اتهامات خيلی وقت‌ها هم درست است.

آزمون کوررنگی به شما کمک می‌کند که متوجه شويد کور رنگی داريد يا نه و اگر داريد از چه نوع و تا چه اندازه.

برای اين آزمون بايد حدود ۳۰ تصويری را که با دايره‌های رنگی تو پر کوچک و بزرگ ساخته شده‌،‌ نگاه کنيد و عددهايی را که داخل هر تصوير با رنگ‌های ديگری نوشته شده پيدا کنيد.

زمينه‌ اغلب تصويرها با يک رنگ مشخص پر شده و در وسط تصوير با استفاده از همان دايره‌های کوچک‌ وبزرگ تو پری که رنگی متفاوت با رنگ زمينه دارند، اعدادی گنجانده شده‌اند. اين اعداد را افرادی که کوررنگی دارند نمی‌توانند ببينند.

در بعضی از تصويرها، اعداد از چند رنگ تشکيل شده‌اند تا بر اساس اينکه هرکس کدام بخش از آنها را می‌بيند معلوم شود که کوررنگی او تا چه اندازه است.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی

  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما