BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 يادبود 
وداع
با
هوشنگ وزيریجلال آل احمد
و نثر برونگرای
فارسی
 سينما 
بحرانی
نه چندان تازه
در سينمای ايران

 روز هفتم


روز هفتم

اخوان، شاعر حماسه و شکست
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>


اخوان، شاعر حماسه و شکست:خبرهای روز


نظری به باغ خاطره ها

بازيابی يک پيکره مهم باستانی در عراق

نامزدهای 'جوايز موسيقی آمريکا' اعلام شدند

شستشوی داود آغاز شد

داريوسک و رئاليسمی ديگر

جشنواره بين المللی بانوان در تهران

سال 2006 سال بزرگداشت تمدن آريايی

اهدای 'اسکار' سينمای ايران

بيک ايمانوردی درگذشت

1939: سال طلايی سينمای هاليوود

'سيمای شهر تهران' در پاريس

فيلم بعدی پولانسکی: اليور توييست

لنی ريفنشتال، فيلمساز آلمانی درگذشت

نشست مشترک فرهيختگان ايرانی و تاجيک

نگاهی به معماری بيست و پنج سال اخير ايران

 
صفحه نخست > فرهنگ و هنر 

گرينويچ 14:21 - 12/04/2003

قابليت های نمايشی آثار عطار

پری صابری و چيستا يثربی در کنار علی اصغر محمد خانی در نشست قابليت های نمايشی آثار عطار
پری صابری و چيستا يثربی در کنار علی اصغر محمد خانی در نشست قابليت های نمايشی آثار عطار

سينا سعدی

نخستين نشست کتاب ماه ادبيات و فلسفه در سال جديد به آثار عطار اختصاص داشت که دو روز پياپی، روزهای سه شنبه و چهارشنبه، نوزدهم و بيستم فروردين ماه در محل خانه کتاب برگزار شد.

در نخستين روز اين نشست شهرام پازوکی زير عنوان "تذکرة الاولياء در عصر ما" سخن گفت که به مقصد و مقصود عطار در اين اثر می پرداخت. اما در دومين روز که روز جذاب تری بود، پری صابری و چيستا يثربی زير عنوان "قابليت های نمايشی آثار عطار" با گروهی از علاقه مندان به پرسش و پاسخ نشستند.


صوفيان همواره اين دلمشغولی را داشتند که افکارشان را به زبان ساده برای عموم مردم بيان کنند. برای همين است که آثار صوفيانه ما مملو از حکايت ها، قصه ها و افسانه های رمز آميز است. او گفت کسی که می خواهد اين آثار را به صورت نمايشی تنظيم کند بايد به نشانه شناسی اين نوع آثار توجه داشته باشد
چيستا يثربی
در ابتدای اين نشست پری صابری، کارگردان تأتر در باب انديشه در تأتر گفت: "تأتر در حقيقت نمايش يک انديشه است که محور آن آدمی است و مسايلی که آدمها با آن مواجه اند. چنانچه متنی واجد انديشه والايی باشد می توان آن را در قالب نمايشنامه عرضه کرد و چندان اهميتی ندارد که اين انديشه را از کداميک از بزرگان وام گرفته باشيم. البته انديشه ای که مربوط به آب و خاک هر شخص باشد بهتر می تواند او را به خود شناسی برساند."

در پی اين سخنان، چيستا يثربی نمايشنامه نويس و کارگردان در باره چگونگی نمايشی کردن آثار بزرگان ادب فارسی سخن گفت و ياد آور شد که برای نمايشی کردن اين آثار هرگز نبايد دنبال يک فرمول خاص و از پيش تعيين شده گشت برای اينکه فرمولی در اين زمينه وجود ندارد بلکه نوعی کشف و شهود آنی و ارتباط درونی کسی که اثر را می خواند با خود اثر است که فضا را برای نمايشنامه نويس ايجاد می کند. او گفت که اگر نمايشنامه نويسی به کار خود مسلط باشد قطعاً هيچ اثری بهتر از منابع عظيم ادبيات کلاسيک فارسی نيست چون در اين آثار انديشه و فکر وجود دارد.

يثربی در باب نمايشی کردن آثار صوفيانه اظهار داشت: "صوفيان همواره اين دلمشغولی را داشتند که افکارشان را به زبان ساده برای عموم مردم بيان کنند. برای همين است که آثار صوفيانه ما مملو از حکايت ها، قصه ها و افسانه های رمز آميز است. او گفت کسی که می خواهد اين آثار را به صورت نمايشی تنظيم کند بايد به نشانه شناسی اين نوع آثار توجه داشته باشد."


برای من قصه منطق الطير و پرنده هايی که به سوی کمال می روند انگيزه ای نيرومند ايجاد کرد. اين پرندگان می توانند تمثيل انسانها باشند که برای رسيدن به رفعت از مسايل دنيوی می گذرند. اين مسأله برای من جالب بود اما به هر حال قصه آن گفته شده بود و من تنها سعی کردم ديد و روايت خود را از آن قصه به صورت نمايش ارايه کنم
پری صابری
پری صابری که برای نمايش های بومی و ملی اهميت ويژه ای قايل است در دنباله بحث گفت هر اثری خود فضا را به شخص تحميل می کند و هيچ فرمول خاصی هم ندارد چون زندگی يک تجربه است. ما از تجربيات ديگران استفاده می کنيم اما اگر بخواهيم دقيقاً تجربيات آنان را تکرار کنيم بدل به مقلد می شويم. اگر بخواهيم اثری تأليف کنيم بايد از حالت تقليد خارج شويم و تنها در زمينه فرهنگ خودمان است که می توانيم مولف باشيم.

او که چند سال پيش نمايش "هفت شهر عشق" را بر اساس منطق الطير عطار روی صحنه برد در باره جاذبه های نمايشی اين اثر گفت: "برای من قصه منطق الطير و پرنده هايی که به سوی کمال می روند انگيزه ای نيرومند ايجاد کرد. اين پرندگان می توانند تمثيل انسانها باشند که برای رسيدن به رفعت از مسايل دنيوی می گذرند. اين مسأله برای من جالب بود اما به هر حال قصه آن گفته شده بود و من تنها سعی کردم ديد و روايت خود را از آن قصه به صورت نمايش ارايه کنم."


او از صوفيانی است که روايات عاشقانه در آثارش فراوان به چشم می خورد. انسان را نقطه تلاقی لاهوت و ناسوت می دانست و معتقد بود عشق زمينی می تواند منبع کسب فيض عشق الهی شود. اين نگاه از اوج قابليت های نمايشی برخوردار است
چيستا يثربی
چيستا يثربی نيز درباره قابليت های نمايشی آثار عطار ياد آور شد که در ميان گويندگانی که درباره سلوک انسان و کمال او صحبت کرده اند عطار يکی از معدود کسانی است که قصه را می شناخته و در آثار او عوامل تشکيل دهنده داستان حضور دارند.

يثربی گفت: "او از صوفيانی است که روايات عاشقانه در آثارش فراوان به چشم می خورد. انسان را نقطه تلاقی لاهوت و ناسوت می دانست و معتقد بود عشق زمينی می تواند منبع کسب فيض عشق الهی شود. اين نگاه از اوج قابليت های نمايشی برخوردار است."

به گفته يثربی حکايات تمثيلی در آثار عطار فراوان است و اين حکايات منبع نمايشنامه نويسی به شمار می روند.

در پايان اين نشست دکتر قاسم انصاری قايم مقام سازمان بهره وری ايران به شيوه های تأثير گذاری عطار در منطق الطير سخن گفت که پرداختن به آن مجالی ديگر می طلبد.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی

  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما