BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 يادبود 
وداع
با
هوشنگ وزيریجلال آل احمد
و نثر برونگرای
فارسی
 سينما 
بحرانی
نه چندان تازه
در سينمای ايران

 روز هفتم


روز هفتم

اخوان، شاعر حماسه و شکست
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>


اخوان، شاعر حماسه و شکست:خبرهای روز


نظری به باغ خاطره ها

بازيابی يک پيکره مهم باستانی در عراق

نامزدهای 'جوايز موسيقی آمريکا' اعلام شدند

شستشوی داود آغاز شد

داريوسک و رئاليسمی ديگر

جشنواره بين المللی بانوان در تهران

سال 2006 سال بزرگداشت تمدن آريايی

اهدای 'اسکار' سينمای ايران

بيک ايمانوردی درگذشت

1939: سال طلايی سينمای هاليوود

'سيمای شهر تهران' در پاريس

فيلم بعدی پولانسکی: اليور توييست

لنی ريفنشتال، فيلمساز آلمانی درگذشت

نشست مشترک فرهيختگان ايرانی و تاجيک

نگاهی به معماری بيست و پنج سال اخير ايران

 
صفحه نخست > فرهنگ و هنر 

گرينويچ 18:10 - 23/04/2003

مرضيه اجازه يافت وارد اردن شود

مرضيه به همراه مريم رجوی از رهبران سازمان مجاهدين خلق
مرضيه به همراه مريم رجوی از رهبران سازمان مجاهدين خلق

پم اتول، خبرنگار بی بی سی

منابع اردنی می گويند که مرضيه، خواننده سرشناس ايرانی، از جمله چهار ايرانی بود که پس از يک هفته سرگردانی در منطقه بی طرف ميان مرز اردن و عراق اجازه يافته است وارد کشور اردن شود.

انتظار می رود مرضيه که تقريبا 80 سال دارد، روز چهارشنبه به فرانسه، کشوری که در آن اجازه اقامت دارد، پرواز کند.

اين خواننده ايرانی از اعضای شورای ملی مقاومت ايران، گروهی که عموما سخنگوی سازمان مجاهدين خلق تلقی می شود، است.

سازمان مجاهدين خلق، مهم ترين گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی که طی دهه های اخير در پايگاه هايی در عراق فعاليت می کرد از سوی برخی کشورها يک سازمان تروريستی اعلام شده است.

مرضيه از جمله صدها ايرانی بود که در مرز ميان عراق و اردن سرگردان بودند. اين گروه عمدتا شامل کردهای ايرانی بود که از اردوگاه های خود درعراق رانده شده بودند.

حدود 50 نفر از آنها از جمله مرضيه ايرانيان ميانسال يا سالخورده ای بودند که در کشورهای غربی پناهندگی داشتند.

برخی از آنها گفتند سرگرم زيارت اماکن مقدس عراق بودند. اما به گفته يک منبع اردنی، به نظر می رسيد بسياری از آنها از "هواداران" سازمان مجاهدين خلق باشند که پايگاه های آنها در عراق اخيرا هدف حملات آمريکا قرار گرفت.

سازمان مجاهدين خلق روز سه شنبه با آتش بس موافقت کرد.

پيشينه

مرضيه در اواسط دهه 1990 به شورای مقاومت ملی ايران پيوست.

او از آن زمان در عکس هايی در اردوگاه های آموزشی سازمان مجاهدين خلق در عراق و همچنين در برنامه های تلويزيونی ماهواره ای که به داخل ايران پخش می شود ظاهر شده است.

شالوده عقيدتی سياسی سازمان مجاهدين خلق، که برای پيشبرد اهداف خود به خشونت متوسل می شود ترکيبی از مارکسيسم و اسلام است.

اين گروه پس از انقلاب از ايران بيرون رانده شد و از عراق به عنوان پايگاهی برای حمله به ايران و ترور مقام های دولتی جمهوری اسلامی استفاده کرد.

ايران از ساير کشورها می خواهد در صورت بازداشت اعضای ارشد اين سازمان آنها را به ايران مسترد کنند.

گفته می شود به دنبال آتش بس روز سه شنبه (22 آوريل) مذاکره برای تعيين سرنوشت سازمان مجاهدين خلق ادامه دارد.

خلع سلاح اعضای اين سازمان از سوی آمريکايی ها، احتمالا به معنی پايان کار اين سازمان به عنوان يک گروه مسلح خواهد بود.

ايران گفته است از بازگشت اعضای عادی اين سازمان به کشور استقبال می کند، اما روشن نيست گروهی که به ايران بازنمی گردند به عنوان بخشی از مجموعه گسترده تر ناراضيان سياسی ايران پذيرفته شوند.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی

  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما