BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 يادبود 
وداع
با
هوشنگ وزيریجلال آل احمد
و نثر برونگرای
فارسی
 سينما 
بحرانی
نه چندان تازه
در سينمای ايران

 روز هفتم


روز هفتم

اخوان، شاعر حماسه و شکست
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>


اخوان، شاعر حماسه و شکست:خبرهای روز


نظری به باغ خاطره ها

بازيابی يک پيکره مهم باستانی در عراق

نامزدهای 'جوايز موسيقی آمريکا' اعلام شدند

شستشوی داود آغاز شد

داريوسک و رئاليسمی ديگر

جشنواره بين المللی بانوان در تهران

سال 2006 سال بزرگداشت تمدن آريايی

اهدای 'اسکار' سينمای ايران

بيک ايمانوردی درگذشت

1939: سال طلايی سينمای هاليوود

'سيمای شهر تهران' در پاريس

فيلم بعدی پولانسکی: اليور توييست

لنی ريفنشتال، فيلمساز آلمانی درگذشت

نشست مشترک فرهيختگان ايرانی و تاجيک

نگاهی به معماری بيست و پنج سال اخير ايران

 
صفحه نخست > فرهنگ و هنر 

گرينويچ 15:02 - 29/04/2003

آسمان شب ايران

آسمان شب کار بابک امين تفرشی
آسمان شب کار بابک امين تفرشی

سينا سعدی

احمد شاملو يک بار گفته بود اگر بار ديگر به دنيا بيايد به نجوم خواهد پرداخت.

ستارگان و برج های فلکی از قديم الايام چندان کنجکاوی بشر را تحريک می کردند که از پگاه تاريخ، بشر به علم نجوم پرداخت و برای شناخت آسمان اهميت ويژه ای قايل شد.

در ايران نيز اين علم چندان اهميت داشت که دانشمندان از ديرباز بدان می پرداختند. از همين روی است که يکی از مقالات کتاب معروف چهار مقاله نظامی عروضی به نجوم اختصاص يافته است.


قره کليسا کار اوشين زاکاريان
در اين ترديدی نيست که امروز نيز اجرام آسمانی به اندازه گذشته های دور حيرت و توجه آدمی را بر می انگيزند.

موضوع نمايشگاه عکس های بابک امين تفرشی و اوشين زاکاريان به همراه چند عکس از سياوش صفاريان پور، در نگارخانه سعد آباد آسمان شب ايران است.

آنان قصد دارند مخاطبان خود را با شکوه آسمان در شبهای يک سرزمين کويری آشنا کنند. ثبت حرکت دورانی ستارگان با دوربينی که دريچه اش ساعت ها باز مانده، نور افشانی ماه و ثبت ستارگان بی شماری که در يک ناحيه آسمان در هر زمان گرد آمده اند، مهمترين تلاش آنان برای نشان دادن عظمت غير قابل درک اين فلک راست کردار و گهگاه کج مدار است اما مهمتر آن است که در اين عکس ها آسمان، با طبيعت يا آثار تاريخی پيوند خورده و حالت تفکر بر انگيزی به خود گرفته است.

درخت، دست های انبوهش را چنان به سمت آسمان گرفته که انگار در کار نيايش است يا قصد چيدن ستاره ها را دارد؛ گلدسته مسجد و کليسا چندان به ابرها نزديک شده که گويی به فلک دسترسی يافته است؛ و ماه تمام نور خود را نثار مقبره با شکوه کورش در پاسارگاد يا ستون های عظيم تخت جمشيد کرده است.


آسمان کار بابک امين تفرشی
به نظر می رسد پيوند زمين و آسمان در اين عکس ها از يک سو ريشه در علايق اين دو عکاس جوان به طبيعت و آثار تاريخی ايران داشته باشد که تمام جوانی خود را در کوهنوردی يا ديدن آثار تاريخی ايران سپری کرده اند و از سوی ديگر ريشه در تفکر عرفانی ايرانيان که همواره تمام حقيقت را در آسمان جسته اند.

تنها تفاوت در اين است که کنجکاوی علمی عکاسان ما به اين مقولات آسمانی اضافه شده و ملقمه ای از تفکر علمی - عرفانی را در گستره ای از زيبايی وصف ناپذير رقم زده است.

رغبت آنان به تماشای آثار تاريخی در دل شب ها و زير نور کوکب ها در اينجا بيش از هر چيزی از کنجکاوی علمی آنان نشان دارد. چرا که هر دو آنان از اعضای مجله « نجوم» اند که از سالها پيش به همت انجمن فيزيک در تهران منتشر می شود، و علاوه بر آن با انجمن نجوم سر و کار دارند و يکی از آنان - بابک امين تفرشی - خود برنامه ای در شبکه 4 تلويزيون ايران در زمينه نجوم دارد چنانکه سياوش صفاريان پور، عکاس سومی که چند عکس او نيز در اين نمايشگاه به چشم می خورد، خود تهيه کننده و کارگردان همان برنامه علمی و مستند است.

از بين اين سه تن، اوشين زاکاريان در عکاسی و بابک امين تفرشی در برنامه های علمی شهرت بيشتری دارد هر چند که او نيز از چند سال پيش استعداد خود را در زمينه عکاسی می آزمايد.


درخت کار اوشين زاکاريان


درخت و حرکت ستارگان کار اوشين زاکاريان


درخت کار بابک امين تفرشی


پاسارگاد کار اوشين زاکاريان
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی

  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما