BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 يادبود 
وداع
با
هوشنگ وزيریجلال آل احمد
و نثر برونگرای
فارسی
 سينما 
بحرانی
نه چندان تازه
در سينمای ايران

 روز هفتم


روز هفتم

اخوان، شاعر حماسه و شکست
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>


اخوان، شاعر حماسه و شکست:خبرهای روز


نظری به باغ خاطره ها

بازيابی يک پيکره مهم باستانی در عراق

نامزدهای 'جوايز موسيقی آمريکا' اعلام شدند

شستشوی داود آغاز شد

داريوسک و رئاليسمی ديگر

جشنواره بين المللی بانوان در تهران

سال 2006 سال بزرگداشت تمدن آريايی

اهدای 'اسکار' سينمای ايران

بيک ايمانوردی درگذشت

1939: سال طلايی سينمای هاليوود

'سيمای شهر تهران' در پاريس

فيلم بعدی پولانسکی: اليور توييست

لنی ريفنشتال، فيلمساز آلمانی درگذشت

نشست مشترک فرهيختگان ايرانی و تاجيک

نگاهی به معماری بيست و پنج سال اخير ايران

 
صفحه نخست > فرهنگ و هنر 

گرينويچ 08:50 - 02/07/2003

دنيای جذاب گلی ترقی در 'دو دنيا'

کتاب جديد خانم ترقی در واقع جلد دوم و دنباله 'خاطره های پراکنده' است
کتاب جديد خانم ترقی در واقع جلد دوم و دنباله 'خاطره های پراکنده' است

سينا سعدی

متن فرانسه دو دنيا تازه ترين اثر گلی ترقی، نويسنده ايرانی که در اواخر زمستان 81 در تهران منتشر شده بود، در فرانسه منتشر شد.

اين مجموعه به استناد شناسنامه و مقدمه آن، جلد دوم و دنباله خاطره های پراکنده است.

خاطره های پراکنده در برگيرنده داستان هايی از دوران کودکی نويسنده بود و دو دنيا داستان زندگی او در دوران جوانی است.


داستان نخست مجموعه "دو دنيا" تصويرگر دنيای پر آشوب و تلخ ذهنی نويسنده است. اين داستان به نخستين گام گذر از اين دنيای تاريک و سياه می پردازد. داستان آخر شرح ورود راوی به دنيای دوم است که دنيای سلامت روحی و سر خوشی است
ترقی در مقدمه کتاب نوشته است: « ... اميدوارم روزی در آينده همه اين داستان ها، خاطره های پراکنده و دو دنيا که مجموعه پيوسته ای از خاطرات يک دوره اند، يکجا منتشر شوند زيرا اين داستان ها را می توان فصل های يک رمان شمرد».

در دو دنيا هفت داستان آمده است که داستان اول و آخر حکايت دوران فشارها و تألمات شديد روحی نويسنده است که او را برای مدتی در يک کلينيک روانی در حومه پاريس به بستر می کشاند.

داستان نخست اين مجموعه تصويرگر دنيای پر آشوب و تلخ ذهنی نويسنده است. اين داستان به نخستين گام گذر از اين دنيای تاريک و سياه می پردازد. داستان آخر شرح ورود راوی به دنيای دوم است که دنيای سلامت روحی و سر خوشی است.

پنج داستان ديگر اين مجموعه در برگيرنده خاطرات نويسنده در اوايل دهه 30 شمسی است. داستان های مجموعه عبارتند از: اولين روز، خانم ها، آن سوی ديوار، گل های شيراز، فرشته ها، پدر و آخرين روز.

زيباترين و تأثير گذارترين داستان اين مجموعه، داستان گل های شيراز است. بستر زمانی اين داستان آغاز تابستان تا اوايل مهر سال 1332 است.

گل های شيراز نام کنسرتی است که قرار است گروهی از هنرآموزان آموزشگاه رقص مادام يلنا ( نويسنده و دوستانش) در تالار فرهنگ برگزار کنند. داستان پر است از اوج و فرودهای پرعذاب و نفس گير. گرچه ماجراهای نوجوانان گل های شيراز به خوشی ختم نمی شود اما اين داستان تلخ را قلم توانای گلی ترقی به شيرين ترين شکل ممکن به پايان می رساند.


داستان کوتاه "گل های شيراز" از مجموعه "دو دنيا"، به وقايع 28 مرداد ايران از ديد يک دختر نوجوان می پردازد. گرچه ماجراهای نوجوانان "گل های شيراز" به خوشی ختم نمی شود اما اين داستان تلخ را قلم توانای گلی ترقی به شيرين ترين شکل ممکن به پايان می رساند
اين داستان به وقايع 28 مرداد از ديد دختری نوجوان می پردازد چنانکه پيش از اين بهنام ديانی در مجموعه موفق هيچکاک و آغا باجی به شرح آن وقايع از ديد پسری نوجوان پرداخته بود.

ترقی در داستان خانم ها و فرشته ها تا اعماق روح قهرمان داستان را بی آنکه به قضاوت و داوری بنشيند، عريان می کند.

پيش از انقلاب از گلی ترقی مجموعه داستان من هم چه گوارا هستم و داستان بلند خواب زمستانی منتشر شده بود. در سال های اخير علاوه بر تجديد چاپ اين دو اثر مجموعه های خاطره های پراکنده ، دريا پری کاکل زری و مجموعه داستان جايی ديگر به چاپ رسيده است.

خانم ترقی پيش از انقلاب فيلمنامه فيلم به ياد ماندنی بيتا ساخته هژير داريوش را نوشته بود.

گلی ترقی در فرانسه زندگی می کند.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی

  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما