BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 يادبود 
وداع
با
هوشنگ وزيریجلال آل احمد
و نثر برونگرای
فارسی
 سينما 
بحرانی
نه چندان تازه
در سينمای ايران

 روز هفتم


روز هفتم

اخوان، شاعر حماسه و شکست
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>


اخوان، شاعر حماسه و شکست:خبرهای روز


نظری به باغ خاطره ها

بازيابی يک پيکره مهم باستانی در عراق

نامزدهای 'جوايز موسيقی آمريکا' اعلام شدند

شستشوی داود آغاز شد

داريوسک و رئاليسمی ديگر

جشنواره بين المللی بانوان در تهران

سال 2006 سال بزرگداشت تمدن آريايی

اهدای 'اسکار' سينمای ايران

بيک ايمانوردی درگذشت

1939: سال طلايی سينمای هاليوود

'سيمای شهر تهران' در پاريس

فيلم بعدی پولانسکی: اليور توييست

لنی ريفنشتال، فيلمساز آلمانی درگذشت

نشست مشترک فرهيختگان ايرانی و تاجيک

نگاهی به معماری بيست و پنج سال اخير ايران

 
صفحه نخست > فرهنگ و هنر 

گرينويچ 11:58 - 05/09/2003

در تابلوهای واهراميان کهن الگوها سخن می گويند

واهراميان در تابلوی « سکرت» حوا را تصوير کرده که از درون سيب گاز زده ای بيرون آمده
واهراميان در تابلوی « سکرت» حوا را تصوير کرده که از درون سيب گاز زده ای بيرون آمده

لادن پارسی

گالری خانه هنرمندان آثاری از وارطان واهراميان را به نمايش گذاشته است.

اين اولين نمايشگاه نقاشی وارطان واهراميان است. او با رنگ و روغن کار می کند و اکثر کارهايش سوررئاليستی است، البته کارهايی هم در حال و هوای سمبوليستی دارد.

او از رئاليسم دوری نمی کند، به سمبوليست ها بی اعتنا نيست، اما به فضاهای سوررئاليستی عشق می ورزد و تنها مجموعه نقاشی که دارد از آن سالوادور دالی است.

نگاه واهراميان به جهان نگاهی پر از شک و ترديد است، نقاشی های او از نقش های پنهان کهن الگوها و اساطير سرشار است و جالب اين است که او در جهان خودآگاهش با کهن الگوها و اساطير و مباحث روانشناختی مربوط به آنها آشنايی ندارد، اما ناخود آگاه او آنچنان با اين مساله آشناست که باعث تعجب بيننده می شود.

در برخی از کارهايش به نظر می رسد دوگانگی ذهنی و احساس گناه و شادمانی در کنار هم است. گويی او در يک همذات پنداری ناخودآگاه هنوز برای گناه اوليه آدم احساس گناه می کند، در عين حالی که جسارت حوا را تحسين می کند.


تابلوی رستاخيز
واهراميان در تابلوی « سکرت» حوا را تصوير کرده که از درون سيب گاز زده ای بيرون آمده و سيب گاز زده ديگری در دست دارد، در حالی که آدم زير دامن حوا نشسته. گويی آدم آنيموس حواست، اما او می گويد درباره آنيما و آنيموس چيزی نمی داند.

واهراميان در تابلوهايش هر جا که به پلشتی و بدی پرداخته نقشی از عقرب و امثال آن هويداست.

زن در بسياری از کارهای او نقش عمده و جذابی دارد و جالب است که تقريبا در تمام تابلوها مردان بی تناسب، رو پوشانده و کريه المنظرند اما زنان زيبا و توانا و آرام به نظر می رسند.

در تابلوی « کيش و مات» زن که وزير سياه است در مبارزه پيروز شده و سربازها و وزير سفيد از دست رفته و شکسته اند.

واهراميان می گويد: « زنان را تحسين می کنم. هستی به آنان قدرتی جادويی داده است. آنها برنده های اصلی زندگی اند.»

او ذهنيت پيچيده ای دارد ، معتقد است عشق بزرگترين جادوی هستی است و عاشق بخشوده می شود.

واهراميان علاوه بر نقاشی با موسيقی هم سروکار دارد، پيانو می نوازد و بيست سال است که گروه کر کليسا را رهبری می کند.

در پوستر نمايشگاهش نوشته که اين نمايشگاه با ياری وزارت فرهنگ و ارشاد دفتر امور اقليت های دينی وشورای خليفه گری کل ارامنه آذربايجان برگزار شده است.

وارطان واهرميان ۴۷ سال دارد و متولد و ساکن تبريز است. او درکنار پدر و مادری نقاش بزرگ شده و از آنها نقاشی آموخته است.

قيمت تابلوهای به نمايش درآمده در اين نمايشگاه بسيار گران است. نمايشگاه تا شانزدهم شهريور ماه داير خواهد بود.

 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی

  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما