کنگره بین المللی عرس بیدل در تهران

پنجم و ششم نوامبر شماری از پژوهشگران و بیدل شناسان از گوشه های مختلف جهان در تهران دور هم جمع می شوند، تا حاصل مطالعات خود در مورد وجوه مختلف آثار و افکار میرزا عبدالقادر بیدل و نیز نتایج هفت قرن حضور زبان فارسی در شبه قاره هند را عرضه کنند.

هدف از برگزاری این کنگره، بزرگداشت شعر و اندیشه ی شاعر و اندیشمند پارسی گوی، ابولمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی و پاسداشت و گسترش زبان فارسی به عنوان عامل وحدت بخش میان فارسی زبانان منطقه و شبه قاره ی هند و بازنگری در ظرفیت ها و ظرافت های ادبیات کلاسیک فارسی است.

عرس بیدل امسال علاوه بر قرائت مقاله ها در بخش اصلی، شامل هیات های علمی خواهد بود که به طور تخصصی در باره ی شعر و اندیشه بیدل بحث و بررسی خواهد شد.

قرار است در این کنگره مجمع موسسین بنیاد جهانی بیدل نیز تأسیس شود تا در اولین جلسه ی خود در مورد اساسنامه و روال شکل گیری این بنیاد، بحث صورت گیرد.

در این کنگره نمایشگاهی ازآثار ابوالمعانی بیدل گشایش خواهد یافت و بیش از بیست نسخه ی دست نوشت و خطی از آثار وی به نمایش گذاشته خواهد شد.

همچنین استاد الطاف حسین سرآهنگ و استاد شریف غزل دو آواز خوان معروف افغان در این کنگره آهنگ هایی را با اشعار بیدل خواهند خواند.بیدل دهلوی این شاعر بزرگ و متفکر، متعلق به یک زبان و یک حوزه جغرافیایی، یک حوزه ی فرهنگی و یک ملت نیست. این چنین شخصیتی، سرمایه بشری برای همه ی بشریت است و باید، همه بشریت از ارجمندی ها، از تعالیم و آموزه ها و معارفی که در آثار این بزرگوار است استفاده بکنند.

بیدل علاوه بر اینکه برجسته ترین نماینده سبک هندی در شعر فارسی است، همچنین بزرگترین شاعر فارسی زبان است که زبان اصلی او فارسی نیست.

از این گذشته، بیدل، نظام فکری و معرفتی خاص و منحصر به فردی دارد که برخاسته از مکتب فکری وحدت وجودی است و اگر به درستی شناخته شود و به درستی بیان شود، بطور کلی برای شماری از سوالات بشر امروز، پاسخ هایی دارد.

افزون براین آشنایی عمیق بیدل با هندوییزم گنجینه معرفتی این شاعر فارسی گوی را غنای بیشتری بخشیده است.