بازار آثار هنری دچار رکود شد

اثر "خون آشام" از ادوارد مونک
Image caption تابلوی "خون آشام" اثر ادوارد مونک در روز دوشنبه گذشته در حراج ساتبی بیش از 38 میلیون دلار فروش رفت

بار دیگر حراج آثار امپرسیونیستی و مدرن با ناکامی مواجه شد.

در حراج این آثار در حراجی کریستیز در نیویورک تقریبا نیمی از آثار عرضه شده به فروش نرفت.

در این حراج 82 اثر هنری هنری عرضه شد اما در این بین 37 اثر، از جمله دو تابلو از پیکاسو بدون مشتری ماند و این حراج 100 میلیون دلار کمتر از تخمین های پیشین فروش داشت.

بر اساس شرایط مشابه دو حراج دیگر در این شهر که در هفته گذشته برگزار شدند اینطور به نظر می رسد که رکود اقتصادی بر بازار هنر مدرن تاثیر عمده ای گذاشته است.

در این دو حراج یک سوم 128 اثر عرضه شده به فروش نرفتند.

"کاهش واضح"

Image caption اثر "مطالعه بداهه 3" اثر کاندینسکی در حراج چهارشنبه گذشته مشتری پیدا نکرد

با این حال کریستوفر برگ، مدیر افتخاری کریستیز گفت میلیونها دلاری که در "اوج بحران مالی" جذب شده نشان می دهد "هنوز پول زیادی در بازار هنر وجود دارد."

اما او گفت حاصل حراج اخیر "به وضوح کاهش نشان می دهد و ما باید این موضوع را به رسمیت بشناسیم."

آقای برگ افزود: "واضح است که در آینده تخمین هایمان را کاهش خواهیم داد."

با وجود به فروش نرفتن تعداد زیادی از آثار، برخی از آثار به فروش رفته به مبالغ بالایی دست یافتند، از جمله اثر "مطالعه بداهه 3" اثر کاندینسکی به مبلق تقریبی 16.9 میلیون دلار و "دو پرسوناژ" پیکاسو 18 میلیون دلار فروش رفت.

اما چندین اثر حتی به حداقل درنظر گرفته شده نیز دست نیافتند؛ از جمله دو اثر از پیکاسو که بین 10 تا 20 میلیون دلار قیمت گذاری شده بودند.

در حراج روز چهارشنبه گذشته نیز اثر شماره 43 روتکو (ارغوانی) که انتظار می رفت حدود 30 میلیون دلار به فروش برود، در حراج "دوران مدرن" در کریستیز بدون خریدار ماند.