عکس های مريم زندی از افغانستان

چهاردهمين نمايشگاه انفرادی مريم زندی با عنوان 'افغانستان و بادام تلخ چشمهايش' عصر جمعه ۲۹ آذر در گالری دی در تهران افتتاح شد.

در اين نمایشگاه ۴۰ عکس در قطع بزرگ از افغانستان به نمايش گذاشته شده که حاصل سفر ده روزه خانم زندی به افغانستان و تاجيکستان در تابستان گذشته است.

عکاس در این نمایشگاه کوشیده زيبايی را در درون زشتی پیدا کند.

پس از اين همه سال که تصاویر زنان افغان با پوشش چادری همه جا منتشر شده، بعضی از بازید کنندگان، تازه پس از دیدن عکس های این نمایشگاه متوجه می شوند زنان افغان قسمت صورت و سر این چادری ها را گلدوزی می کنند، يا قسمت هايی از این پوشش پر از پليسه های ريز است.

با این حال خانم زندی می گوید: مردم در شرايط بسيار بدی بودند، فقير و در فشار. من هم عمد نداشتم که از زيبايی ها عکس بگيرم، می خواستم هرچه می بينم تصوير کنم.

به او می گويم در مجموعه عکس های افغانستان به ندرت بچه های افغان نسبتا تروتميزند و شادمانه می خندند.

مريم زندی می گويد بچه ها خيلی زيبا بودند، ولی ته چشماهايشان زشتی زندگی بی اعتبار امروز افغانستان به خوبی ديده می شد.

وی می گويد در آنجا به چشم هر کسی نگاه می کردی تلخی و اندوهی سنگين می ديدی، برای همين عنوان نمايشگاه را با وام از احمد شاملو 'افغانستان و بادام تلخ چشمهايش' گذاشتم. به دليل همين تلخی نگاه ها بود که سعی کردم بيشتر از بچه های سالم و خندان عکس بگيرم.

مريم زندی متولد ۱۳۲۵در گرگان است و در دانشگاه تهران حقوق و علوم سياسی خوانده. او در دوران دانشجويی يک دوربين عکاسی هديه گرفت و با عکسی که در همان حلقه اول از يک سگ برداشت، در مسابقه وزارت فرهنگ و هنر مقام نخست را کسب کرد. پس از آن بود که عکاسی را جدی گرفت.

کتابشناسی مریم زندی

ترکمن و صحرا سیاه و سفید ۱۳۶۲

تک چهره نویسندگان در کتاب جنگ داستان نویسی در ایران، انتشارات میچ واشنگتن ۱۹۹۱

چهره ها (۱) سیمایی از ادبیات معاصر ایران، سیاه و سفید ۱۳۷۲ و ۱۳۷۷

چهره ها (۲) سیمایی از نقاشان معاصر ایران، سیاه و سفید ۱۳۷۳

چهره ها (۳) سیمایی از هنرمندان سینما و تئاتر معاصر ایران، سیاه و سفید ۱۳۷۶

عکاشی، کتاب نقاشی روی عکس، کار مشترک با ابراهیم حقیقی، رنگی ۱۳۸۰

چهره ها (۴) سیمایی از ادبیات معاصر ایران، جلد دوم، سیاه و سفید ۱۳۸۳

ایران گل محبوب من طبیعت ایران، رنگی ۱۳۸۵

چهره های معماران ایران، جلد نخست، سیاه و سفید