يازدهمين دو سالانه ملی عکس ايران

Image caption پوستر یازدهمین دوسالانه عکس ایران

يازدهمين دو سالانه ملی عکس ايران به طور همزمان در تهران و يزد آغاز شده است. دو سالانه تهران در موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر و در مجموعه نگارخانه خيال اين موسسه برپاست.

به گفته مسعود زنده روح کرمانی دبير اجرايی اين دو سالانه مجموعا 12495 عکس از 2279 عکاس از سراسر ايران به دبيرخانه دو سالانه رسيده که کل عکس های به نمايش درآمده 298 اثر است.

تغييرات اين دوره از دوسالانه

مهم ترين اتفاق اين دوره حذف بخش رقابتی از دوسالانه و برگزاری آن در محلی به جز موزه هنرهای معاصر تهران است.

دبير اجرايی اين دوسالانه می گويد شورای سياستگذاری هنرهای تجسمی دو تصميم برای اين دوره از دوسالانه اتخاذ کرد.

نخست بخش رقابتی حذف شد و بعد بر اساس اصل تمرکز زدايی مقرر گرديد اين نمايشگاه به طور همزمان در مجموعه گنجينه يزد هم به نمايش گذاشته شود و بعد هم در شهرهايی که امکانات برگزاری اين دوسالانه را دارند، به نمايش درآيد.

بهمن جلالی، حميد کشميرشکن، فرزاد هاشمی، نيلوفر معترف مهران مهاجر، کيارنگ علايی و شهريار توکلی اعضای هيئت گزينش اين دوسالانه هستند.

زنده روح کرمانی در باره دليل حذف رقابتی بودن دو سالانه گفت: فکر می کنيم دو سالانه نيازی به رقابت ندارد و برآيند دو سال عکاسی کشور است. همه عکاس ها در يک سطح قرار گرفته اند و اين کار احترام گذاشتن به شرکت کنندگان است.

60 درصد عکس ها را عکاسان شهرستان ها ارسال کرده اند. در ميان 135 عکاس برگزيده، عکاسان حرفه ای و آماتور در کنار هم قرار گرفته اند.

موفق ترين از نظر اجرايی

Image caption عکس از حسین فاطمی از مجموعه عزاداران حسینی

به گفته افشين شاهرودی عکاس و سردبير نشريه عکاسی خلاق و عضو شورای سياستگذاری ، اين دوره از نظر اجرايی موفق ترين دوره است و به تمام تعهداتش عمل کرده است. در حالی که دوسالانه دهم هنوز کتابش چاپ نشده است و جوايز را کمتر کرده اند.

وی گفت: به تجربه ديديم که رقابتی بودن دو سالانه فضای منفی در ميان عکاسان ايجاد می کرد. وقتی آثاری برای عرضه در يک بينال هنری در سطح ملی برگزيده می شوند انتظار می رود همگی آنها از ارزش بالايی برخوردارند.

شاهرودی می گويد متولی اين دوسالانه موزه هنرهای معاصر بود، ولی با تغيير مديريت موزه هنرهای معاصر تهران ، محل نمايشگاه هم تغيير کرد.

به گفته دبير اجرايی يازدهمين دوسالانه ملی عکس ايران قرار شده است به تمامی شرکت کنندگانی که آثارشان برای نمايش انتخاب شده جوايزی اهدا شود، به عکاسان تک عکس مبلغ 250 هزار تومان به اضافه تنديس و کتاب دوسالانه و به عکاسانی که مجموعه عکس ارائه کرده اند مبلغ 400 هزارتومان به اضافه تنديس و کتاب دوسالانه هديه شود.

نمايش عکس های يازدهمين دوره دوسالانه عکس ملی ايران تا آخر دی ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا ادامه خواهد داشت.

مطالب مرتبط