فصل تازه ای دربرنامه های "پنجشنبه ها با شنوندها"

پس از این در برنامه "پنجشنبه ها با شنونده ها"، علاوه بر طرح مسایل اجتماعی ، به کارنامه فعالیت هنرمندان سرشناس از دیدگاه خویشاوندان ، دوستان و همچنین از چشم منتقدان هنری و مهمتر از همه هنر پذیران یعنی مردم نگاه می کنیم.

عرف این بوده است که در بسیاری از موارد از هنرمندان پس از مرگ آنان تجلیل می شود. اما این بار هدف این است تا هنر مندان ، در زندگی خود شاهد بزرگداشت از هنر خود باشند.

چنانچه گفته اند "به زندگانی من کس نکرد یاد مرا // ز بعد مرگ مرا زنده یاد می خوانند"

این هفته در نخستین برنامه از این سلسله برنامه های تازه "پنجشنبه ها با شنونده ها" از خویشاوندان و علاقه مندان آواز و هنر استاد جلیل زلاند و همچنین از منتقدان هنری خواستیم تا نظریات خود را با ما شریک سازند .

که در این برنامه استاد حسین آرمان ، ظاهر هویدا ، استاد وهاب مددی و وحید زلاند پسر جلیل زلاند در مورد هنر و شخصیت این هنرمند که همه عمرش را در راه خدمت به هنر موسیقی صرف کرده یاد کردند وآرزوی صحت وسلامتی برایش کردند.

شما می توانید نظریات خود را از طریق ایمیل و پیام تلفنی با ما در میان بگذارید.