دانشگاه ییل خواهان اثبات مالکیتش بر تابلوی ون گوگ شد

دانشگاه ییل برای اثبات مالکیتش بر تابلویی معروف اثر ونسان ون گوگ، دعوایی حقوقی طرح کرده است.

این دانشگاه همچنین خواهان رد ادعای مالکیت يکی از نوادگان مالک نخستین تابلوی "کافه شب" شده است.

پیر کونووالوف که در پاریس زندگی می کند، ادعا می کند که نواده ایوان موروزوف، صنعتگر روس است که در سال 1918 مالک اين تابلو بوده است.

"کافه شب" در سال 1888 رسم شده و يکی از مشهورترین آثار ون گوگ است.

این نقاشی از سال 1961 که توسط استیون کارلتون کلارک، از دانش آموختگان این دانشگاه اهدا شد، جزو مجموعه هنری دانشگاه ییل بوده است.

او که زمانی رئیس هیئت مدیره موزه هنرهای مدرن در نیویورک بوده، اين تابلو را در دهه 1930 خرید.

مسئولان دانشگاه ییل گفته اند که نمی خواهند هیچ ابهامی در خصوص مالکیت این اثر هنری وجود داشته باشد.

طبق اسناد حقوقی که وکیل آقای کونووالوف سال گذشته به دادگاهی در آمریکا فرستاده، آقای کونووالوف خواسته که اين تابلو به روسیه بازگردانده و به او نیز غرامت پرداخته شود.

او می گوید که اين تابلو که متعلق به جدش بوده، در زمان انقلاب کمونیستها ملی شده و به همین دلیل دیگر در خانواده او باقی نماند.

طبق ادعای آقای کونووالوف مصادره اين تابلو و فروش بعدی آن غیرقانونی بوده و اين تابلو هنوز متعلق به خانواده اوست.

این تابلو چند سال بعد توسط دولت شوروی سابق فروخته شد.

در ادعانامه دانشگاه ییل آمده که ملی شدن اموال در زمان شوروری سابق، نقض قوانین بین المللی نبوده است.

در یخش دیگری از اين ادعانامه آمده است: "بیش از 90 سال از ملی شدن تابلو، بیش از 70 سال فروخته شدن آن توسط دولت شوروی و نزدیک به 50 سال از اهدای نقاشی به ییل می گذرد. همه شاهدان مرده اند و همه مدارک گم شده اند."

مطالب مرتبط