کشف یک گنجینه بودایی در صحرای گبی

Image caption آقای ایزنریگلر می گوید هدف از این حفاری نشان دادن فرهنگ و تاریخ بودایی در صحرای گبی است

تیمی از باستانشناسان اتریشی و مغول، موفق به کشف یک گنجینه بودایی شده اند که ده ها سال قبل در صحرای گبی دفن شده بود.

مجسمه های بودا، و ابزار موسیقی از جمله اشیائی است که با حفاری از زیر خاک بیرون آورده شده است.

راهبان بودایی این اشیاء گران قیمت را در دهه 1930 یعنی در دوران تصفیه کمونیستی مغولستان دفن کرده بودند تا مورد چپاول قرار نگیرد.

در این دوره صدها صومعه غارت و ویران شد.

این اشیاء متعلق به صومعه خامارین بود.

قبل از یورش کمونیست ها به این صومعه، یکی از راهبان اشیاء ذیقیمت موجود در آن را در جعبه هایی قرار داده و در صحرای گبی زیر خاک پنهان کرد.

این راهب نقشه محل دفن گنجینه را در اختیار نوه اش که مورخی به نام زوندوی آلتانگرل بود قرار داد.

وی به صحرای گبی رفته و موفق شد نیمی از این گنجینه را کشف کرده و آن ها را در موزه ای که باز کرده بود قرار دهد.

ولی از آنجا که از این موزه به خوبی محافظت نمی شد و وی نگران سرقت اشیاء موزه بود به دنبال کشف بقیه گنجینه مدفون نرفت چون فکر می کرد محل نگاهداری آن امن تر از موزه اش است.

هنگامی که مایکل ایزنریگلر، یک باستانشناس اتریشی از این موضوع با خبر شد، به آقای آلتانگرل پیشنهاد کرد که در تلاش برای پیدا کردن بقیه گنجینه به او کمک کند.

حفاری برای پیدا کردن بقیه جعبه های حاوی اشیاء گرانبهای صومعه خامارین در حالی صورت گرفت که گروهی فیلمبردار از این حفاری ها فیلم تهیه می کردند.

این فیلمبرداری یادآور صحنه هایی از فیلم ایندیانا جونز بود.

پس از یک رشته حفاری، بقیه اشیایی که متجاوز از 70 سال از هنگام مخفی کردن آنها می گذشت کشف شد.

در میان این اشیاء چند نسخه خطی، کتاب، لباس های مخصوص شرکت در نمایش ها و مجسمه های پرارزش دیده می شود.

آقای ایزنریگلر گفت هدف از این حفاری نشان دادن تاریخ و فرهنگ بودایی در صحرای گبی است.

وی افزود از درآمد فیلم تلویزیونی این حفاری، برای بهبود امکانات محافظت از موزه اش استفاده خواهد کرد.