برنامه تفریحی تاجیکی، 25 سپتامبر

محتوای برنامه:

اپرای رودکی

دادگاه دانشکده ارتباطات،

کنسرت آوازخوانهای جوان در کاخ جامی،

آهنگ بخارا به گوش پیرزن بخارایی نرسید.

اپرای رودکی

اپرای رودکی" اثر شراف الدین سیف الدین اف آهنگساز معروف، به مناسبت روز رودکی که با 22 سپتامبر مصادف است، در تئاتر اپرا و باله صدرالدین عینی به نمایش درآمد.

این اپرا عبارت از دو پرده و پنج نمایش است و اشعار آن را ساتم الوغزاده، نویسنده معروف تاجیک و س. سورتسف (Severtcev)، نویسنده روس، سروده اند.

این اپرا نخستین بار در سال 1976 تهیه و اجرا شد و از مهمترین آثار نمایشی در باره رودکی در تئاترهای تاجیکستان محسوب می شود.

دادگاه دانشکده اتباطات

این هفته محاکمه پرونده مربوط به اختلاف بین دانشکده فن آوریهای جدید و ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان در دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بی نتیجه انجام یافت.

برخی از صاحبنظران حدس می زنند که این قضیه ادامه خواهد یافت.

شاکرجان حکیم اف، یکی از استادان دانشکده، معتقد است که دعوی بین وزارت آموزش و پرورش و دانشکده آنها سیاسی است.

اما در حالیکه در دانشکده فن آوریهای جدید و ارتباطات حدود دو هزار دانشجو تحصیل می کنند، در صورت متوقف شدن تحصیل چه سرنوشتی در انتظار جوانان دانشجو خواهد بود؟

آقای حکیم اف می افزاید که طبق قانون این دانشجویان باید به تحصیل در دانشگاه یا دانشکده دیگری ادامه بدهند.

ولی صحبت با برخی از دانشجویان حاکیست که بیشتر آنها نمی خواهند تحصیل در دانشکده فن آوریهای جدید و ارتباطات را کنار گذارند.

زرینه یکی از آنهاست که حالا دانشجوی سال اول در بخش حقوق دانشکده فن آوریهای جدید و ارتباطات تاجیکستان است.

وی می گوید: "یکی از دوستان من در این دانشکده تحصیل می کرد و من با نظرداشت دانش خوبی که وی از استادان این دانشکده اندوخته بود، تحصیل را در بخش حقوق این دانشکده اختیار کردم. از تدریس آموزگاران راضی هستم و امیدوارم که فعالیت دانشکده ما را مسئولان وزارت متوقف نکنند."

سه نفر از دانشجویان دیگر این دانشکده نیز با زرینه هم عقیده به نظر می رسند. مرجانه سیدشاه دانشجوی دیگریست که نیز در بخش حقوق این دانشکده تحصیل می کند.

مرجانه می گوید که دختران همسایه آنها در این دانشکده تحصیل می کردند و وصف این دانشکده را از آنها شنیده بود. وی افزود که نخست مدارک خویش را به دانشگاه پزشکی ارسال کرد، اما نتوانست از امتحان آخرین بگذرد ولی بعدا در مورد این دانشکده اطلاع پیدا کرده و تحصیل در آن را اختیار کرده است.

کنسرت آوازخوانان جوان

روز دوشنبه، 22 سپتامبر، در تالار کاخ جامی برنامه کنسرتی با شرکت آوازخوانهای جوان برگزار شد. بیشتر آوازخوانان این برنامه هنرمندان جوانی بودند که برای نخستین بار در صحنه هنرنمایی می کردند.

به سوال من که چرا از سرایندهای شناخته در میان جوانان کسی به این برنامه دعوت ندشت، نصرالله کریم اف، سردبیر اداره موسیقی تلویزیون تاجیکستان و یکی از دست اندرکاران برگزاری این برنامه گفت که برخی از آنها را دعوت کرده، ولی آنها نیامده اند.

آقای کریمف افزود: "چند نفر از آوازخوانها دعوت ما را برای شرکت در برنامه های کنسرتی نپذیرفتند. از جمله ضیاالدین نورزاد که خود در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان کار می کند، برای اجرای برنامه امروز حاضر نشد. چندی دیگر از آوازخوانها نیز خواهش شرکت در برنامه ما را نداشتند.

اما به گفته آقای کریمف، تلویزیون تاجیکستان در معرفی آوازخوانهای جوان و شناخته شده نقش مهمی داشته است. از سوی دیگر، وی گفت که هدف اصلی از برگزاری این برنامه کنسرت یافتن چهره های نو از میان آوازخوانهای جوان بوده است.

آهنگ "بخارا" به گوش کمپیر بخاری نرسید

فرقت سعید اف، رهبر دسته "ششمقام" به نام فضل الدین شهاب اف که به کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان وابسته است، بتازگی آهنگی ثبت نموده است با نام "بخارا". این آهنگ برای نخستین بار در برنامه تفریحی تاجیکی پخش شد.

آقای سعید اف از تاریخچه ایجاد آهنگ "بخارا" برایمان گفت: "در ده قدجویبار که من در آنجا بزرگ شدم، در همسایگی مان پیرزنی می زیست که خیلی حلیم و مهربان بود. پدر و مادرم این پیرزن را "کمپیر بخاری" می گفتند و هر دفعه که این پیر زن به خانه ما می آمد، از بخارا قصه می کرد و خیلی تاسف می خورد که بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی نتوانسته است به دیداربینی پیوندانش به بخارا رود."

فرقت سعید اف از عشق و علاقه خودش هم به بخارا می گوید: "برای ما نیز بخارا چون گهواره تمدن تاجیکان، مکان علم و معرفت حساب می شد و حتی آرزو می کردیم که روزی بزرگ شویم و به بخارا برویمو آن قصه هایی که کمپیر(پیرزن) بخاری برایمان می کرد، با چشم خود ببینیم که آن چه بخارایی باشد."

وی افزود: "بعد آنکه به کمال رسیدم، آوازخوان شدم در فراغتگاه ناحیه ترسنزاده استراحت می کردم و یکپاره شعری را در کدام روزنامه خواندم که از بخارا قصه می کرد، مولفش رستم وهابنیا، از شاعران شناخته تاجیک بود.

Image caption رستم وهاب، مولف شعر "بخارا"

همان کمپیر بخاری به خاطرم رسید و همان زمان شعری را با آهنگ زمزمه کرده و هرچه زودتر می خواستم آن را ثبت کنم و به همان کمپیر بخاری بشنوانم که دلش کمی آرام گیرد. اما متاسفانه تا آن دمی که آهنگ را ضبط کردم، کمپیر بخاری درگذشت که خیلی غمگین شدم."

برای اخبار جهان و تاجیکستان شما می توانید به صفحه تاجیکی بی بی سی، در www.bbctajik.com مراجعه کنید و البته برای آنهایی که خط فارسی هم می دانند، صحفه فارسی بی بی سی در نشانی www.bbcpersian.com قابل استفاده است. برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی را نیز می توان در صحفه فارسی پیدا کرد.

اگر در خانه آنتن ماهواره ای دارید، برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی را می توانید از ماهواره هاتبرد، ترانسپوندر 130، سیزده درجه شرقی، فرکانس11.117، سمبل ریت 27500،FEC: 3/4دریافت کنید.

اگر در باره برنامه ما، می خواهید نظر بدهید، به ما با نشانه ای که در پایان صفحه گذاشته ایم، امیل بزنید

zevarshoh@bbc.tj