"بازار صابر رودکی وار سخن می گوید"

مجموعه از اشعار بازار صابر

خدمت بازار صابر شاعر تاجیک در خود شناسی ملی و در نو آوری شعر تاجیکی فارسی مهم و سازنده ارزیابی شده است.

در همایش معرفی کتاب "مروارید نایاب بازار" که روز جمعه 20 نوامبر در تالار اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان برگزار گردید، بازار صابر از راه گشایان جریان سالم شعر تاجیکی توصیف شد که اشعار او از "راه استاد ابوعبدالله رودکی، آدم الشعرای شعر فارسی سرچشمه می گیرد."

مومن قناعت، شاعر تاجیک می گوید بازار صابر از "شعر سفید" و رویه های جدید در شعر فارسی پیروی نکرده و به سبک شعر رودکی صادق مانده است.

وی افزود: "اشعار بازار در عین کمال سادگی خیلی پرهنرانه و با معنی ژرف گفته شده است."

در این همایش تاکید شد که در دهه 1960 در شهر دوشنبه با شرکت چهره های معروف شعر و ادب فارسی چون نادر نادرپور و دکتر پرویز خانلری همایش شعر نو فارسی برگزار شد و به دنبال آن در شعر تاجیکستان یک تکاپوی و نو آوری در شکل و تصویر به وجود آمد.

اما به گفته آقای قناعت، بازار صابر نه به این رویه و نه به رویه نوآورانه شعرای روس میلی نکرد و "رودکی وار سخن گفت."

Image caption آقای اریانفر گفت این شاعر زبردست در کنار مومن قناعت، لایق شیرعلی و گلرخسار در افغانستان از محبوبیت خاصی برخوردار است

شمس الحق آریانفر، وابسته فرهنگی سفارت افغانستان در تاجیکستان نیز بازار صابر را از جمله شعرای تاجیک خواند که با اشعار و فعالیتهای خود در بیداری و خودشناسی مردم تاجیک پس از فروپاشی اتحاد شوروی نقش موثر داشته است.

آقای آریانفر گفت که این شاعر زبردست در کنار مومن قناعت، لایق شیرعلی و گلرخسار در افغانستان از محبوبیت خاصی برخوردار است.

گفته می شود، در حالی که در دوران شوروی پیشین اهل ادب فارسی زبان توسط "دیوارهای مصنوعی" از هم جدا بودند، اما بازار صابر در دهه 1960 یک مدت در افغانستان کار کرده و با شعر و ادب معاصر افغانستان و ایران آشنایی پیدا کرده بود.

شرکت کنندگان همایش به تحول موضع گیریهای بازار صابر که دور از وطن در آمریکا به سر می برد، در قبال مسائل سیاسی اشاره کرده و تاکید داشتند که شخصیت او باید از میدان هنگامه طلبیها و سوی تفاهمها فراتر دیده شود. اما به اعتقاد رستم وحابنیا، دانشمند تاجیک، بازار صابر باید همچون چهره هنری و ادبی شناخته شده و معرفی گردد.

ضمنا، کتاب "مرواریدهای نایاب بازار" به ابتکار و تلاشهای نشریه "ملت" روی چاپ آمده و در آن ملاقات و نامه ها در ارتباط به 71 مین سالگرد زادروز بازار صابر، شاعر سرشناس تاجیک گردآوری شده است.