تاکید بر همکاری های ایران و تاجیکستان در شناخت موسیقی سنتی

Image caption در نشست بر گسترش همکاری ها در هنری موسیقی تاکید شد

در همایش “موسیقی ملّی تاجیکی و ایرانی: ریشه‌ها و همسانیها”، که در شهر دوشنبه برگزار شد، سطح فعلی همکاریها در بخش موسیقی بین دو کشور ناکافی ارزیابی شده و برای اصلاح این وضع پیشنهاداتی ارایه شد.

اشتراک کنندگان در این نشست گفتند که موسیقی تاجیکی و ایرانی از باربد و نکیسا، موسیقی دانهای بزرگ عهد ساسانی سرچشمه می‌گیرد و می‌تواند در وحدت و همگرایی بیشتر این دو مردم هم فرهنگ و همزبان کمک کند.

علی‌ اصغر شعردوست، سفیر ایران در تاجیکستان، "زبان موسیقی را زبان پیوند مردمان تاجیک و ایرانی" خوانده و گفت، که برگزاری کنسرت و جشنواره‌های موسیقی در ایران و تاجیکستان به آشنایی بیشتر دو ملت با موسیقی و فرهنگ تاجیکستان و ایران مساعدت خواهد کرد.

در این همایش تأکید شد، که همکاریهای موسیقیدانها و گروههای هنری تاجیکستان و ایران در سال 1989، از همایش بین‌المللی به افتخار بزرگداشت باربد مروزی، موسیقی دان معروف عهد ساسانی، در شهر دوشنبه سرچشمه گرفته و هم اکنون موسیقی دانها و هنرمندان تاجیک و ایرانی مهمان همیشگی در جشنواره‌های همایشهای موسیقی این دو کشور بوده‌اند.

Image caption آقای شعردوست گفت موسیقی تاجیکی از محبوبیتی خاصی در ایران برخوردار است

سراینده‌های تاجیک، نظیر دولتمند خال و مرادبیک نصرالدین در میان ایرانیها از محبوبیّت خاصی برخوردار بوده و سرود “میزند باران به شیشه”، که مرادبیک نصرالدین می‌خواند، در ایران از محبوبیت زیادی برخوردار است.

فراغت عزیزی، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت، که موسیقی “فلک” تاجیکی با موسیقی سنّت ایرانی قرابت داشته، امّا میان موسیقی “شش مقام” و موسیقی سنّتی ایران تفاوتهای وجود دارد.

به منظور آشنایی بیشتر مردم تاجیکستان و ایران با موسیقی همدیگر خانم عزیزی پیشنهاد کرد، که در قدم اوّل باید فهرست مشترَک موسیقی تهیه شده و اصطلاحات موسیقی ایرانی با شرح و توضیحات معرفی شود.

ثانیاً، به گفته او، لازم است همه‌ساله کنفرانسهای فرهنگی در مورد موسیقی برگزار شده و دسته‌های هنری تاجیک و ایرانی به کشورهای همدیگر سفر هنری فراوان داشته باشند.

در این همایش همچنین پیشنهاد شد، که مجلّه مشترَک تاجیکی و ایرانی با نام “هنر” منتشر شود و از وضعیت موسیقی، اصطلاحات و مشکلات آن خوانندگان تاجیکستان و ایران آگاهی یابند.

در همین حال، مجلّه “نامه پژوهش”، که از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی-تاجیکی سفارت ایران در تاجیکستان منتشر می‌شود، شمار 18 خود را به موسیقی و موسیقی دانهای تاجیک اختصاص داده است.

در همین حال، اصل‌الدّین نظاماو، رئیس دانشکده صنعت یا هنرهای زیبای تاجیکستان گفت، که بیشتر ساکنان تاجیکستان با موسیقی اصیل ایرانی آشنایی درستی ندارند و موسیقی ایرانی معروف در تاجیکستان، که بیشتر آوازخوانهای ایرانی مقیم غرب اجرا می‌کنند، موسیقی خارجی بوده است.

Image caption آقای نظامف می گوید بیشتر مردم در تاجیکستان با موسیقی سنتی ایران آشنای ندارد

آقای نظاماو از مسئولان سفارت ایران در تاجیکستان دعوت کرد، که با وارد نمودن نوارهای ‌های موسیقی اصیل ایرانی به آشنایی مردم تاجیکستان با این موسیقی مساعدت کنند.

امّا فرقت سعید، موسیقی دان و سراینده سرشناس تاجیک بر این باور است، که در فضای فرهنگی تاجیکستان باید انواع مختلف موسیقی ایرانی حضور داشته باشد و میان موسیقی سنّتی و مدرن تفاوتی گذاشته نشود.

آقای سعید می‌گوید، که بخش اصلی جمعیت تاجیکستان را جوانان تشکیل می‌دهند و آنها سرودهای پاپ ایرانی را دوست دارند و از طریق این آهنگها با فرهنگ و موسیقی ایران آشنا می‌شوند.

مطالب مرتبط