جمع آوری کتاب های عباس معروفی از نمایشگاه کتاب تهران

سال بلوا و سمفونی مردگان، نوشته عباس معروفی
Image caption سال بلوا و سمفونی مردگان در دولت محمود احمدی نژاد مجوز تجدید چاپ گرفته اند

مسئولان نمایشگاه کتاب ایران کتاب های عباس معروفی، نویسنده ایرانی، را از نمایشگاه جمع کرده اند.

در روزهای گذشته گزارش هایی از جمع آوری کتاب هایی از دیگر نیوسندگان از جمله آیت الله حسینعلی منتظری، آیت الله یوسف صانعی، محسن کدیور، هوشنگ گلشیری و فروغ فرخزاد از نمایشگاه کتاب منتشر شده بود.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ (۹ مه ۲۰۱۰) خبر داد که مسئولان نمایشگاه از انتشارات ققنوس، ناشر کتاب های آقای معروفی، خواسته اند کتاب های این نویسنده ساکن المان را از غرفه خود جمع آوری کند.

سمفونی مردگان، سال بلوا، دریاروندگان جزیره آبی تر و آونگ خطره های ما چهار کتاب نوشته عباس معروفی هستند که دستور جمع آوری آنها صادر شده است.

مسئولان وزارت ارشاد مشخصا درباره جمع آوری این کتابها اظهار نظر نکرده اند، اما در روزهای اخیر دلیل جمع آوری تعدادی از کتابها زمان چاپ آنها عنوان شده بود.

بنا بر آینن نامه نمایشگاه کتاب امسال، تنها کتاب هایی مجوز فروش در نمایشگاه را دارند که مجوز آخرین چاپ آنها بعد از سال ۸۴ صادر شده باشد.

اما مجوز آخرین چاپ رمان سمفونی مردگان در سال ۸۸ و مجوز آخرین چاپ رمان سال بلوا در سال ۸۶ صادر شده است.

اخیرا رمان ذوب شده، اولین رمان عباس معروفی که سال ۱۳۶۲ نوشته شده، اواخر سال ۸۸ و بعد از ۲۶ سال مجوز چاپ گرفت اما بنا بر برخی گزارش ها مسئولان ایران در آخرین روزهای سال گذشته از انتشارات ققنوس، ناشر این کتاب، خواسته اند توزیع و فروش آن را متوقف کند.