چاپ دو کتاب تازه در باره خلیلی و اقبال

روز سه‌شنبه‌ 20 ژوئیه در فرهنگستان علوم تاجیکستان دو کتاب در باره محمد اقبال لاهوری و خلیل‌الله خلیلی، شعرای پاکستانی و افغان، معرفی شد.

یکی از این کتابها به نام “یار آشنا” در باره اقبال لاهوری به قلم خلیل‌الله خلیلی و دیگری به نام “در کوی خلیلی” به قلم عارف نوشاهی، پژوهشگر پاکستانی، متعلق است.

عارف نوشاهی دانشمند شناخته ادبیات فارسی در پاکستان، در کتاب خود پژوهشهای خود را در باره زندگی و آثار خلیل‌الله خلیلی درج کرده است.

در این مراسم، که سفرای خارجی و ادیبان و عالمان تاجیکستان، ایران، پاکستان و افغانستان شرکت داشتند، تأکید شد، که سبک نوشته‌های آقای نوشاهی این است، که پژوهشهایش همیشه مواد و اطلاعات تازه به خواننده می‌دهد.

هرچند در باره زندگی و آثار محمد اقبال و خلیل‌الله خلیلی کتاب و اثرهای زیادی به چاپ رسیده‌اند، اطلاعاتی، که در دو کتاب تازه پیشکش خواننده شده‌اند، جدید بوده است.

آقای نوشاهی، که در مراسم معرفی کتابش در فرهنگستان علوم تاجیکستان شرکت داشت، گفت که در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 85 هزار نسخه از آثار فارسی که در پاکستان فهرست شده است، ولی برخی از دانشمندان کشورهای فارسی‌زبان از وجود برخی از این آثار خبر ندارند.

وی در سخنرانی‌اش تأکید کرد، که فرهنگستانهای کشورهای تاجیکستان و پاکستان، ایران و افغانستان باید در سطح رسمی همکاریهای خود را سازمان بدهند، تا دانشمندان این کشورها که در یک حوزه فرهنگی کار می‌کنند، توانند از فعالیتها و دستاوردهای همدیگر آگاه باشند.

آقای نوشاهی به زبان فارسی صحبت می‌کرد و با اشاره‌ به این که مرزها فقط به سیاست تعلق دارند، گفت: "من خود را شهروند قلمرو فارسی‌زبان می‌دانم."