قطع پخش سریال ایرانی در اثر اعتراض مسیحیان لبنان

سنت برنابا
Image caption سنت برنابا یکی از پیروان اولیه عیسی مسیح بود

در لبنان پخش یک سریال تلویزیونی در باره زندگی حضرت مسیح که در ایران تهیه شده بود به دلیل اعتراض مسیحیان این کشور قطع شده است.

نمایش سریال تلویزیونی بشارت منجی، به مناسب ماه رمضان شروع شده بود.

شبکه تلویزیونی المنار، وابسته به حزب الله لبنان و شبکه تلویزیونی NBN که یک شبکه دیگر متعلق به شیعیان لبنان است این سریال را پخش می کردند.

جامعه مسیحیان لبنان می گویند این سریال اعتقادات مسیحیان را مخدوش کرده است.

مسیحیان لبنان می گویند سریال تلویزیونی بشارت منجی، بر اساس انجیل برنابا تهیه شده است.

برنابا یکی از پیروان اولیه عیسی مسیح بود و انجیل برنابا، انجیلی است که به او نسبت داده شده است ولی مسیحیان آن را قبول ندارند.

مصلوب شدن حضرت عیسی و رستاخیز او که اساس اعتقادات مسیحیان را تشکیل می دهد در انجیل برنابا نفی شده است.

ولی آنچه در انجیل برنابا آمده است با تفسیر مسلمانان از زندگی حضرت مسیح عمدتا همخوانی دارد.

موضع یک پارچه مسیحیان لبنان در محکوم کردن این فیلم سبب شد که تصمیم قطع پخش این سریال تلویزیونی گرفته شود.

سباستین آشر، از گزارشگران بی بی سی می گوید مسیحیان لبنان قطع نمایش این سریال را پیروزی کوچکی محسوب می کنند ولی صرف این واقعیت که این سریال به نمایش در آمده، احتمال دارد این احساس آنان را تقویت کند که به دلیل کاهش جمعیت مسیحیان لبنان و افزایش قدرت سیاسی مسلمانان شیعه و سنی در این کشور، آنها تحت فشار قرار گرفته و به حاشیه رانده شده اند.

مطالب مرتبط