مهدی اخوان ثالث؛ بیست سال بعد

"مهدی اخوان ثالث؛ بیست سال بعد" عنوان کلی مطالبی است که تعدادی از شاعران و نویسندگان درباره مهدی اخوان ثالث، در بیستمین سال درگذشتش برای وبسایت بی بی سی فارسی نوشته اند.

نویسندگان به شخصیت، شعر، ترجمه، قلم و نگاه این شاعر معاصر می پردازند.

معصومیت برباد رفته شاعر؛ از محمد قائد

پاکی را نتیجۀ بیگناهی، و بیگناهی را نتیجۀ بی‌خبری از امکان انتخاب فرض ‌کرده‌اند. از همین رو، فرنگیانی بی‌اطلاعی را موهبت دانسته‌اند. چنین مطایبۀ رندانه‌ای در حکمت عامیانۀ مردم جنوب ایران هم به چشم می‌خورد: ”نون جـُو، دوغ گـُو، گوش خـُو.“ یعنی آدمی‌ که نان جو و دوغ گاو بخورد فارغ از نیاز توجه به قیل‌وقال‌های تشویش‌آور، یحتمل بیهوده و بلکه دردسرساز اطراف خویش، گوشش در برابر سروصداها خواب خواهد بود.

برای خواندن مطلب کلیک کنید

پیشگفتاری به شعری از اخوان ثالث؛ از اسماعیل خویی

م. امید شاعر "اینجا" و "اکنون"است و سر و کار شعر او با همین وجب از خاک خدا در همین روزگار است. و اصالت او نیز، چون یک شاعر اجتماعی، در همین محدوده بودن نیز زمینه مکانی- زمانی شعر اوست. سنگ مثلا آوارگان عرب یا مردم ویتنام یا سیاهان آمریکا را به سینه زدن، اینجا و اکنون، گونه ای از ریاکاری روشن اندیشانه است.

برای خواندن مطلب کلیک کنید

کاروان امید رفت از پیش؛ از محمود کیانوش

اوّلین بار مهدی اخوان ثالث را در خانۀ احمد شاملو دیدم. تا زمانی که احمد شاملو مجلّۀ «بامشاد» را در می آورد (که صاحب امتیاز و مدیرش اسماعیل پوروالی بود)، با اینکه من با این مجلّه، یا در واقع با احمد شاملو، همکاری پیوسته داشتم، نمی دیدم که مهدی اخوان ثالث با احمد شاملو مراوده ای داشته باشد.

برای خواندن مطلب کلیک کنید

مهدی اخوان ثالث و خاطره ای از لعبت والا

چهره‌اش آينه پير دير ذهنى من بود و با آن كه روزها وشب‌هاى بى‌شمار در محفل دوست گرانقدرم، بزرگ بانوى شعر، سيمين بهبهانى با هم نشست و برخاست داشتيم، هميشه خود را در برابر او و شعرش فرودست مى دانستم و شاگردى مشتاق و ستايشگر. وقتى بخت جوانم فرصت همكارى با او را نصيبم كرد سر از پا نمی‌شناختم وباورم نمی‌شد كه قادر باشم در كنار او و در حضور جمع شنوندگان مشتاق شعر و سخن مجرى يك برنامه زنده راديو باشم.

برای خواندن مطلب کلیک کنید

آلبوم عکس: مهدی اخوان ثالث

بیشتر عکس های این مجموعه را اسماعیل خویی در اختیار بی بی سی گذاشته است.

برای دیدن آلبوم اینجا را کلیک کنید