برنامه تفریحی تاجیکی، 29 آوریل

هفته سینمای افغانستان

در شهر دوشنبه، هفته نمایش فیلمهای افغانستان آغاز یافت.

در این هفته نه فیلم کارگردانهای افغانستان نمایش داده می‌شود. صفر حقداد، رئیس شرکت “کیناسرویس” می‌گوید، فیلمها از خزینه جشنواره “دیدار” گرفته شده‌اند.

وی گفت: "ما در بایگانی بیش از صد فیلم مختلفی که در جشنواره "دیدار" نمایش داده شدند، داریم. شروع از فیلمهای سینماگران افغانستان همه آنها را در دوشنبه و دیگر شهر و نواحی کشور به نمایش خواهیم گذاشت."

آقای حقداد افزود که با توجه به آن که اکثر سینماخانه‌ها در تاجیکستان در سالهای اخیر با مشکلات فنی روبرو هستند، آنها تصمیم گرفته‌اند، تجهیزات فنی برای نمایش فیلمها را با خود از دوشنبه به شهر و نواحی ببرند.

برنامه را اینجا بشنوید

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
حق نشر عکس BBC World Service

شمس الحق آریانفر، وابسته فرهنگی سفارت افغانستان در تاجیکستان می‌گوید، فیلمهایی که در هفته فیلمهای افغانی به نمایش گذاشته شدند، در ده سال اخیر در افغانستان ساخته شده‌اند:

“این فیلمها در چندین جشنواره بین‌المللی به نمایش گذاشته شده‌اند و مقصد اصلی از این نمایش آنها در این جا این بود که بیننده بیشتر از این فیلمها دیدن کنند و ما تحوللات فیلمسازی را در این ده سال به بیننده تاجیک نشان می‌دهد.”

حق نشر عکس BBC World Service

موضوع اکثر فیلمهای کارگردانهای افغانستانی فاجععه بیست سال اخیر در افگانستان است و در آنها جنگ، ناآرامی و مصیبت مردم منعکس شده است. فیلمها مردم را به صلح و آرامش و محبت و بنیاد جامعه خوب دعوت می‌کنند.

در مورد محبوبیت فیلمهای تاجیکی در افغانستان آقای آریانفر می‌گوید: "در جستجویی پدر"، یک سریال تاجیکی در افغانستان چندین بار از تلویزیونها نمایش داده شد و مردم آن جا قهرمانان این سریال را خیلی دوست می‌دارند و به این دلیل این فیلم از طریق تلویزیونهای افغانستان با درخواست زیاد مردم بتکرار نمایش داده می‌شود."

حق نشر عکس BBC World Service

اما گیسو جهانگیری، فرهنگ‌شناس ابرانی تبار فرانسه که در نمایش فیلمهای افغانستان شرکت داشت، در برابر تعریف از فیلمسازان افغانستان در مورد فیلمسازان تاجیک می‌گوید. وی گفت: "در تاجیکستان هم کوششهایی شده در این چند سال آخر. اما شاید آنها کمتر در جشنواره‌های بین‌المللی نمایش داده می‌شوند."

حق نشر عکس BBC World Service

وی افزود: "متاسفانه، در ده-پانزده سال آخر در تاجیکستان تعداد کمتری از مردم به سینما می‌روند. اما صنعت فیلمسازی این کشور، زمانی خیلی مهم بود، حتی رئیس اتحادیه فیلمسازان کل شوروی دولت خدانظراف، یک فیلمساز معروف تاجیک بود که این همه از جایگاه سینمای تاجیکستان درک می‌داد. در تاجیکستان فیلمساز زن نیز داشتیم که کارهای ارزنده انجام می‌دادند."

خانم جهانگیری می‌گوید مسئله در آن نیست که تا چه حد با مکاتب اروپایی نزدیک باشیم و یا این که چه قدر امکانات مالی داریم، البته یک ‌اندازه مهم است، اما تعیین‌کننده نیست. مهم این است که ما ایده تازه داشته باشیم.

حق نشر عکس BBC World Service

مبتکران این هفته سینما، شرکت “کیناسرویس”، بنیاد سوروس در تاجیکستان و آژانس رشد سویس بوده‌اند. فیلمها در تالار خانه سینماگران تاجیکستان سابق سینماخانه موسوم به “زیب النسا” نمایش داده می‌شوند.

مقام‌سرایان جوان

دیروز در هنرستان به نام طلبشاه ستاراف شهر دوشنبه شاگردان بخش سرایندگی عنعنه ای، در حضور استادان هنرستان نخستین برنامه کنسرتی خود را اجرا کردند.

حق نشر عکس BBC World Service

در این برنامه شاگردان استادان عمر تیمور و فرقت سعید آوازخوانی کردند

ظاهرشا حیدراف، دانشجوی سال چهاروم بخش سرایندگی مردمی می‌گوید: "هنوز از آوان بچگی‌ام همه برنامه‌های کنسرتی دسته شش‌مقام را که از دوشنبه برای اجرای برنامه به ناحیه اسفره می‌آمدند با شوق زیاد تماشا می‌کردم. همیشه آرزو داشتم که مثل استادان بزرگ مقام‌سرا بای‌محمد نیازاف و برنا اسحاقاوا موسیقی مقام را بیاموزم و آوازخوانی کنم."

حق نشر عکس BBC World Service

فرقت سعید استاد شاگردان مقام‌سرا می‌گوید، ظاهرشاه یکی از شاگردان بهترینش بوده است که در برابر آواز خوب باز در نواختن سازهای تنبور، غیژک و رباب قاشقری مهارت خوبی داشته است.

به سؤال من که آیا شش‌مقام می‌تواند، برای جوانان نیز جالب باشد، باربد بدلیان هم‌صحبت دیگر من گفت که "اهنگ “قشقرچه راک” و باز چندین نواهای دیگری هستند که با یک نوای شوخ و یک ‌اندازه رقصی اجرا می‌شوند که می‌تواند مقبول جوانان نیز باشد.

حق نشر عکس BBC World Service

باربد می‌گوید: "من در روستای ریود ناحیه عینی بیشتر آهنگهای مردمی می‌خواندم و بعد به هنرستان آمدنم نازکیهای مقام‌سرایی را از استادان صاحب‌تجربه آموختم."

فرقت سعید می‌گوید که تنها یک سال شده در هنرستان برای شاگردان نازکیهای موسیقی مقام را می‌آموزد. او افزود: "من از این جوانان امید زیاد دارم."

حق نشر عکس BBC World Service

"میان آنها جوانان با هنر و دارای استعداد فوق‌العاده هستند که با کمی تلاش و آموزش می‌توانند، در یک مدت کوتاه آوازخوان خیلی حرفه به وایه برسند."

اما وی با خنده می‌فزاید، به خود این شاگردان از این تعریفها کمتر می‌کند، چون می‌ترسد، تا "زیادی از خود راضی نشوند".

آرزوهای مطلوبه

در برنامه این هفته صحبتی داریم با مطلوبه بانو رحیماوا آوازخوان جوان نابینا که در گروه "فلک" تحت رهبری دولتمند خال، آوازخوان سرشناس تاجیک به فعالیت شروع کرده است.

حق نشر عکس BBC World Service

مطلوبه بانو می‌گوید هنوز از آوان کودکی و تحصیلش در مکتب پرورشگاه نابینایان ناحیه حصار، همیشه دوستدار آهنگهای فلک و آهنگهای مردمی بوده است.

استاد دولتمند خال برای نخستین بار صدای مطلوبه بانو را از یک برنامه رادیو شنیده مطلوبه را پیدا نمود و از او دعوت کرد، برای کار به دسته فالک سرایی “فلک” همراه شود.

مطلوبه بانو خود را خوشبخت می‌حسابد، زیرا تا یک ‌اندازه به آرزوهایش رسیده است. "هنوز چندین سال قبل که رادیو گوش می‌کردم، در قلبم آرزوی شعله زد که آیا روزی می‌رسیده باشد که من هم آهنگی را ثبت کنم و آن توسط رادیو پخش شود."

حق نشر عکس BBC World Service

دو سال قبل در یکی از برنامه‌های کنسرتی رئیس جمهور امامعلی رحمان آوازخوانی مطلوبه بانو را شنیده گفته بوده است که "چه مشکل دارد این دختر؟"

دشواری مطلوبه آن زمان نداشتن خانه استقامتی در شهر دوشنبه بود. وی در اجاره ‌نشین بود و با دوستانش زندگی می‌کرد. چند ماه بعد از این ملاقات رئیس رادیوتلویزیون تاجیکستان به مطلوبه خانه داده است.

برای نخستین بار آهنگهای مطلوبه بانو از برنامه تفریحی تاجیکی پخش گردیده بودند. چند سال قبل، زمانی که مطلوبه در مکتب نابینایان ناحیه حصار تحصیل می‌کرد، او یکی از شنوندگان همیشگی برنامه‌های ردیوی بی بی سی و برنامه تفریحی تاجیکی بوده است.

حق نشر عکس BBC World Service

مطلوبه در باره آرزوهایش به من چنین گفت: "البته دل آدم سرشار نیاز و آرزوهاست، من آرزو دارم که یک لحظه هم باشد، یک نظر هم باشد، چشمانم بینا شوند و صورت مادر مهربان و چهره پدر بزرگوارم را ببینم، تاجیکستان عزیزم را ببینم که دوستان می‌گویند، در بهاران خیلی زیبا می‌شود

مطالب مرتبط