اعضای هیئت نظارت بر کتاب اعلام شدند

حق نشر عکس ty
Image caption شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست علی لاریجانی برگزار شد

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در غیاب محمود احمدی احمدی نژاد، به ریاست علی لاریجانی برگزار شد، اعضای هیئت نظارت بر کتاب بزرگسالان و کودکان انتخاب و معرفی شدند.

به گفته محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای هیئت نظارت بر کتاب بزرگسالان مهدی خاموشی، هادی صادقی، بهمن دری، حسین کچوئیان، محسن مومنی، احمد شاکری و سوسن کشاورز هستند همچنین محسن چینی فروشان، بهمن دری، محمد میرکیانی، امیرحسین فردی و جواد محقق برای هیئت نظارت بر کتاب کودکان انتخاب شدند.

پیش از این محمد حسینی، وزیر ارشاد ایران از ضرورت تشکیل هیئتی برای نظارت بر کتاب خبر داده و گفته بود: "در حوزه نظارت این کار از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال پیگیری است. یک هیئت ۵ نفره تعیین شده و قرار است این ۵ نفربرای صدور مجوز کتاب ها تصمیم گیری کنند. در واقع، یک چیزی مثل هیئت نظارت بر مطبوعات. در حال حاضر ما تصمیم گیرنده هستیم اما در صورت راه افتادن این هیئت، خود به خود آنها عهده دار کار می شوند و ما کنار می رویم."

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ دامنه انتقادهای نویسندگان، مترجمان و ناشران از وضعیت ممیزی کتاب پیش از نشر شدت گرفت.

افزایش سختگیری و تاخیر در صدور مجوز، لغو مجوز کتاب های مجوزدار، فقدان پاسخگو به ناشران، مترجمان و نویسندگان معترض به شیوه ممیزی از جمله انتقادهای روزافزون اهالی کتاب در سال های اخیر بوده است.

مطالب مرتبط