پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'شش مقام'، موسیقی سنتی تاجیکستان

"شش مقام" مجموع آهنگها و ترانه‌های موسیقی سنتی تاجیکهاست. به گفت هنرشناسان شش مقام با موسیقی سنتی و دستگاهی ایران و "راگا" افغانستان ارتباط قوی داشته است. در یک جشنواره موسیقی در شهر دوشنبه پژوهشگران و موسیقیدانها آشنا کردن مردمان ایران و تاجیکستان و افغانستان را با موسیقیهای سنتی همدیگرشان لازم دانستند. خبرنگارمان سهراب ضیا، از شهر دوشنبه در این باره گزارش می‌دهد.