پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیلم "منبع"؛ تفاوت جنسیتی در جهان عرب

بگو مگو بر سر آوردن آب بین زنان و مردان منجر به انقلاب جنسیتی می شود. این داستان فیلمی است به نام "منبع" که همگام با تحولات اخیر در جهان عرب ساخته شده است. رادو میالینو، کارگردان یهودی، می گوید هدفش از ساخت فیلم به تصویر کشیدن تفاوت جنسیتی در جهان عرب بوده است.

طاهر قادری گزارش میدهد