پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همکاری آلمان با موزه موسیقی ایران برای حفظ آثار قدیمی

موزه موسیقی ایران می خواهد با همکاری آلمانی ها آثار قدیمی موسیقی را عمری ابدی ببخشد. سابقه همکاری ایران و آلمان در زمینه موسیقی به بیش از یک قرن پیش بازمی گردد و نخستین صفحه های گرامافون تولید شده برای ایران در سال ۱۹۰۶ در شهر هانوفر ضبط شد، آثاری مثل تار اکبرمیرزا یا کمانچه علی خان نایب السلطنه. مریم انصاری گزارش می‌‌دهد