پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش "مرد عنکبوتی؛ تاریکی را خاموش کن" در برادوی

پس از سال‌ها انتظار، سه بار بازنویسی نمایشنامه و زخمی شدن چند بازیگر، نمایش "مرد عتکبوتی؛ تاریکی را خاموش کن" در برادوی نیویورک به نمایش درآمد. اما آیا این پرخرج‌ترین موزیکال برادوی، می تواند از پس هزینه‌هایش بر آید؟

آنطور که تام بروک گزارش می دهد، بعضی‌ها نگران آینده این مرد عنکبوتی‌اند.