'گزارش یک رای' و 'ایران از درون تظاهرات' در آپارات این هفته

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دو فیلم مستند "گزارش یک رای " و " ایران از درون تظاهرات " در برنامه این هفته آپارات به نمایش در می آید.

مطالب مرتبط