پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کسادی بازار خوشنویسی در پاکستان

خوش‌نویسی هنر محبوب بسیاری از پاکستانی‌هاست که سالها خریدار داشته است. اما مشکلات اقتصادی و ورود ماشین‌های پیشرفته چاپ، بازار خطاط‌های پاکستان را کساد کرده است.

هارون نجفی‌زاده از راولپندی گزارش می‌دهد