هوشنگ سیحون از بنای آرامگاه فردوسی می گوید

حق نشر عکس A
Image caption هوشنگ سیحون: پیش از آغاز عملیات بازسازی، از تمام جزئیات بنای قبلی عکس برداری شد

به مناسبت هزاره شاهنامه فردوسی، جشنواره ای به ابتکار موزه پرگامون، بخش موزه هنرهای اسلامی، در شهر برلین آلمان برگزار شده است.

در این جشنواره که برنامه هایی در بخش های فرهنگی ادبی و هنری در آن برگزار می شود، شبی به هوشنگ سیحون، معمار نامدار ایرانی و خالق بناهایی چون آرامگاه خیام اختصاص یافت.

آقای سیحون که در اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی بر بازسازی و مرمت آرامگاه فردوسی در توس نظارت داشت، پنج شنبه این هفته در همین ارتباط در جشنواره برلین سخنرانی کرد.

هوشنگ سیحون در تشریح تاریخچه بازسازی و مرمت آرامگاه فردوسی به بی بی سی فارسی گفت که انجمن آثار ملی ایران، در اوایل حکومت رضا شاه پهلوی، تصمیم به برگزاری مراسم هزاره فردوسی و بنای آرامگاه این شاعر نامی گرفت.

او که در آن زمان دانش آموز دوره ابتدایی بود به یاد می آورد که یک تومان به طرح ساخت آرامگاه کمک کرده بود.

هوشنگ سیحون گفت: "چون انجمن آثار ملی از خودش پول نداشت، بودجه آنرا گذاشتند به حساب بلیط های اعانه ملی که مردم بخرند. دانه ای یک تومان بود."

آقای سیحون افزود در اوایل دهه ۱۳۴۰ قرار شد که بنای آرامگاه که به شدت آسیب دیده و فرسوده شده بود، تخریب و از نو ساخته شود و انجام این کار به عهده وی گذاشته شد.

هوشنگ سیحون می گوید که پیش از آغاز عملیات بازسازی، از تمام جزئیات بنای قبلی عکس و نقشه برداری شد و این جزئیات روی کاغذ به ثبت رسید.

به گفته او: "ساختمان را دیگر از آن حالت اولیه به کلی درآوردیم. یک ساختمان مدرن با طرح جدید در داخل (بنا شد). تصمیم گرفتیم که خارج ساختمان شکل و شمایل قبلی اش باقی بماند."