پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۴ فیلم مستند از افغانستان در جشنواره 'شهر باز' لندن

امسال چهار فیلم مستند از فیلم سازان جوان افغانستان با سوژه های متفاوت از جمله دغدغه های امروزی جوانان افغانستان به جشنواره فیلم های مستند "شهر باز" لندن راه یافته است. در این جشنواره قرار است ۱۴۰ فیلم مستند از سراسر جهان به نمایش گذاشته شود .

طاهر قادری از گشایش این جشنواره گزارش می دهد