پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فروش یک ویولون به مبلغ نزدیک به ۱۶ ميليون دلار

به نظر شما یک ویولون ۳۰۰ ساله سالم چقدر می‌ارزد؟ ویولونی که در طول سه قرن زندگی، دور دنیا گشته.

برمک بهره مند، در گزارشش، از خلق رکوردی تازه و قیمت سازی می‌گوید که داستان خالق ایتالیایی آن، بر پرده سینما هم رفته.