پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

الیزابت تیلور در ایران

۳۵ سال پیش الیزابت تیلور سفری به ایران داشت. عکس های این سفر در نمایشگاهی که به او تقدیم شد در لاکما، موزه هنر لس آنجلس به نمایش گذاشته شد. گزارشی که می‌بینید در مورد این عکس‌ ها و شاید مهمتر از آن، عکاس این عکس‌ها است که برخلاف سنت خانوادگی به جای اینکه دیپلمات یا ژنرال شود، هنر را انتخاب کرد.