پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش عمومی فیلم 'جدایی نادر از سیمین' در بریتانیا

فیلم جدایی نادر از سیمین، آخرین ساخته اصغر فرهادی، این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است. این فیلم پس از نمایش در فرانسه و استقبال نسبتا خوب از آن حالا به بریتانیا آمده است.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد