پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفته مد پاریس با حضور طراحان مشهور لباس

هفته مد پاریس پررنگ و لعاب و همراه با حضور نامداران هنر طراحی لباس برگزار شد. طرح های امسال گاه علاقمندان را سر وجد آورد و گاه نام های بزرگ را زیر تیغ انتقاد فرستاد. هر چه بود، ضیافت پارچه های رنگارنگ و مدل های متنوع، نگاه علاقمندان به مد و کارشناسان کارخانه‌هاي تولید پوشاک را برای یک هفته به خود مشغول کرد.

امیر پیام گزارش می دهد