کشف تابلوی گمشده‌ای از میکل آنژ در دانشگاه آکسفورد

Image caption این تابلو در دهه سال های ۱۹۳۰ از حراجی ساتبی به کمپیون هال آورده و در آنجا نصب شد

یک محقق ایتالیایی مدعی شد که در ساختمان کمپیون هال دانشگاه آکسفورد، یک تابلو نقاشی از میکل آنژ نصب بوده است.

تاکنون گمان می شده که تابلوی "تصلیب" را که بر دیوار کمپیون هال آویخته بوده، مارسلو ونوستی کشیده است.

ولی آنتونیو فورسلینو، محقق ایتالیایی گفت که به کمک فناوری اشعه مادون قرمز، خالق واقعی این شاهکار مشخص شده است.

اکنون این تابلو برای محفاظت بیشتر، از روی دیوار برداشته و به موزه آشملون فرستاده شده است.

هیجان و دلهره

پدر برندان کالاگان، متولی کمپیون هال گفت: "این اثر بسیار زیبایی است. ولی بسیار قیمتی تر از آن است که دیگر، روی دیوار اینجا بماند."

او گفت: "وقتی متوجه شدم که این اثر ممکن است اثر میکل آنژ باشد دچار هیجان و کمی دلهره شدم."

نام این تابلو "تصلیب با مریم مقدس، سنت جان و دو فرشته سوگوار" است.

به گفته برندان کالاگان "باقی ماندن این تابلو روی دیوار اینجا، فکر خیلی خوبی نیست."

آقای فورسلینو در کتاب خود، "میکل آنژ گمشده"، نوشته است: "هیچ کس جز میکل آنژ نمی توانسته چنین شاهکاری بکشد."

این تابلو در دهه سال های ۱۹۳۰ از حراجی ساتبی به کمپیون هال آورده و در آنجا نصب شد.

مطالب مرتبط