پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض به دستکاری عکس‌ها در تبلیغات محصولات آرایشی

شاید جولیا رابرتز، به این خوشگلی ها که می گویند هم نباشد. یا لااقل پوستش این قدر با طراوت نباشد. به هر حال اگر خواستید درباره زیبایی اش یا زیبایی بقیه ستاره های سینما قضاوت کنید، سراغ عکس های تبلیغاتی کمپانی لورآل نروید. سازمان نظارت بر استاندارد تبلیغات بریتانیا می گوید این عکس ها دستکاری شده اند برای نشان دادن تاثیر غیر واقعی محصولات لورآل.

ناجیه غلامی گزارش می دهد.