پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیلم «بدل شیطان»؛ زندگی بدل عدی، پسر بزرگ صدام حسین

«بدل شیطان» از این هفته مهمان لندن است. فیلمی درباره زندگی مردی که به عنوان بدل عدی، پسر بزرگ صدام حسین، رئیس جمهوری سابق عراق انتخاب شد. این کهنه سرباز جنگ عراق با ایران، ناظر زندگی قدرتمندترین خانواده عراق بوده و حالا بخشی از روایتش از آن روزها به تصویر کشیده شده.

آیدین صالحی گزارش می دهد