پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجرای کنسرت دو خواننده ایرانی و افغان در کابل

موسیقی مرز و زبان نمیشناسد، این شعار دو خواننده ایرانی و افغان است که با هم در کابل کنسرت مشترکی اجرا کردند. الطاف حسین سرآهنگ و احمد رضا نوری از نخستین کسانی هستند که میخواهند بعد از سالها، ازطریق برگزاری کنسرت و ضبط سی دی، وجوه مشترک موسیقی کلاسیک افغانستان و ایران را تقویت کنند.

طاهر قادری از کابل گزارش می دهد