'به این جور شلوارها چی می گویند؟'

حق نشر عکس no credit
Image caption ما هفت هزار میلیون آدمیزاد روی زمین، دو نفرمان هم نیستیم که مثل این گوسفندهای معصوم، عیناً و مطلقاً یک جور فکر کنیم!

این از خصوصیات ما آدمیزاد هاست که اگر الآن عدّه مان در سرتاسرِ کرۀ زمین ... راستی کُرۀ زمین که سرتاسر ندارد، حالا دیگر باید گفت گرداگرد کُرۀ زمین ... بله، این از خصوصیات ما آدمیزادهاست که اگر الآن عدّه مان در گرداگرد کرۀ زمین هفت هزار میلیون باشد، دو نفرمان نیستیم که مثل دو تا برۀ معصوم، عیناً و مطلقاً یک جور فکر کنیم!

با وجود این اگر از تفاوتهای جزئی و سطحی و بی درد سر و آشوب راه نینداز بگذریم، همۀ آدمیزادهای امروز دنیا را از یک لحاظ بخصوص می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: یک دسته آنهایی که بعد از بیرون افتادن از بهشت تا حالا در حدود سیصد هزار سالی از آن روزگار و اوضاع و احوالش دور شده اند و دیگر برگشت ندارند و به هیچ قیمتی حاضر نیستند یک قدم هم به عقب بردارند.

و دستۀ دوّم هم آنهایی که سیصد هزار سال پیش دنبال دستۀ اوّل راه افتادند، امّا نمی دانستند چرا! و در این سفر، تمام این سیصد هزار سال را مهمان چشم و گوش و عقل و شعور دستۀ اوّل بوده اند و نمی دانند چه طور!

و همین الآن اگر طوفانی در بگیرد و، زلزله ای بشود و، سیلی راه بیفتد و، آنها را گیج بکند و، یکدفعه یک کسی بیاید برایشان با آب و تاب از زندگی بی مسئولیت و بی زحمت و الکی خوش روزگار جنگلی داد سخن بدهد، چون آن سیصد هزار سال را آگاهانه سیر نکرده بوده اند، در یک چشم به هم زدن می شوند همان تازه آدمیزاد شدۀ سیصد هزار سال پیش.

حق نشر عکس no credit
Image caption شهرداری یکی از شهرهای یکی از ایالتهای آمریکا پوشیدن این جور شلوارها را جرم اعلام کرده است

می دانید چی باعث شد من این موضوع را پیش بکشم؟ مُد! بله، مُد یک جور شلوار جین مردانه! خدا کند که همه جا مُد نشده باشد و فقط عدّه ای از جوانهای لندن گولش را خورده باشند! چی دارم می گویم؟ مگر چیزی هم هست که امروز صبح در لندن، یا پاریس، یا نیو یورک مُد بشود و بعد از ظهر توی همۀ بازارهای دنیا به معرض فروش گذاشته نشده باشد! از مُحالات است!

می بینم جوان برومند هجده، بیست ساله، خشتک شلوارش از زیر زانو شروع می شود، و کمر و کمر بند شلوارش آمده است زیر دو تا کفلش، و شورتش از زیر کفل به بالا پیداست، و آن هم نزدیک است بیفتد! می بینم جوان بیچاره طوری قدم بر می دارد که انگار دارد ادای میمونها را در می آورد. هر چند قدم یکبار بار از دو طرف شلوار را بفهمی نفهمی یک ذرّه می کشد بالا و زود ولش می کند تا دوباره بیفتد پایین و شما که از عقب دارید می آیید، دل توی دلتون نباشد که: ها! همین الآن است که شلوارش بیفتد پایین!

یک چیزی می گویم، یک چیزی می شنوید! اگر تا حالا ندیده اید، باید با چشم خودتان ببینید تا مثل من بیایید مردم دنیا را به دو دسته تقسیم بکنید.

حق نشر عکس AP
Image caption جرم یعنی چی؟ مُد است، می پوشم، به هیچ کس هم مربوط نیست!

جوانک بیچاره پیش از مُد شدن این شلوار جین مثل همۀ جوانهای دستۀ اوّل، راست و افراشته راه می رفت و آدمیزادی به نظر می آمد که سیصد هزار سالی از اجداد بیست و چهار کروموزومی خودش دور شده است. امّا تا گفتند شلوار زیر کفلی خشتک سر زانویی شورت نمای حال به هم زنِ جنگلی مُد شده است، از خواب تمدّن بیدار شد و به مُد جهالت لبّیک گفت و در یک چشم به هم زدن سیصد هزار سال سیر تکاملی را پس رفت و برگشت به اصالت خودش، امّا باز هم بدون اینکه بداند چرا و چه طوری!

راستی، شما این هفت هزار میلیون آدمیزاد امروزی را از لحاظ «ای دو صد لعنت بر این تقلید باد»، به چند دسته تقسیم می کنید؟