پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی موضوع صیغه در ایران در فیلم 'بازار سکس'

«در بازار سکس» نام یک فیلم مستند ایرانی است که از هفته قبل در آلمان به نمایش در آمده. فیلمی که در همین مدت کوتاه بحث‌های زیادی به راه انداخته. سودابه مرتضایی کارگردان این فیلم به موضوع صیغه در ایران پرداخته است.

مریم انصاری گزارش می دهد.