پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجموعه هنری هشتم

مجموعه ۴ قسمتی هنری هشتم که از تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شد، روایتگر روزهای حکمرانی مردی است که ۵۰۰ سال پیش در۱۸سالگی و در کلیسای وستمینستر لندن تاج پادشاهی را بر سر گذاشت.

در این برنامه خواهیم دید که هنری چگونه تصمیم گرفت دین و کشورش را از نو بسازد و ادعا می کرد که خدا هم در این راه به او کمک خواهد کرد اما بعدها او صدها تن از افرادش را به مرگی عقاب آور و وحشتناک محکوم کرد و استبداد و ستمگری وی سال ها بر مردمش سایه افکند. اما هنری هدفی فراتر داشت؛ هدف او مذهب بود.

در کتابخانه بریتانیا یک نسخه از سوگندنامه مراسم تاج گذاری وی موجود است که به خط خود هنری اصلاحاتی در آن اعمال شده که بر اساس آن کلیسای انگلستان بین المللی شد و تمام اختیارات و امتیازات آن تحت فرمانروایی پادشاه انگلستان قرار گرفت. او ۶ همسر داشت که سر۲ نفر شان را از بدنشان جدا کرد.

ساخت این برنامه گذشته از فرم روایت گونه اش به واسطه سبک فیلمبرداری، نورپردازی و نمایش های کوتاه آن شما را به فضای آن دوران خواهد برد و ما نیز سعی بر آن داشتیم که با حفظ این فرم در صداگذاری به زبان فارسی این مجموعه را برای شما دلپذیرتر کنیم.