پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

والت دیسنی جایگزین کارتون‌های ساخت شوروی در کوبا

از آنت و لوسین در کارتون بچه های کوه آلپ، تا فرانچی و گالونی در بچه های مدرسه والت، همه شخصیت هایی هستند که خاطرات کودکی خیلی ها را ساخته اند. اما قهرمان های کارتون های کودکی، همیشه زندگی شبیه بینندگانشان ندارند و گاه از محیطی بسیار متفاوت می آیند. مثل کودکان کوبایی که برای سال ها، کارشان تماشای کارتون های ساخت شوروی بود.

لیلیت هیردرو گزارش می‌دهد