پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دهکده اسب سفید

چین سرزمین وسیعی است که پیش از این بخش اعظم آن را کشاورزی تشکیل می‌داد اما اکنون به علت افزایش جمعیت و کمبود زمین قابل کشت در این کشور برنامه مدرن سازی و صنعتی کردن به سرعت به سرتاسر چین گسترش پیدا می کند.

دهکده اسب سفید در دهانه رودی قرار دارد که از شدت جمعیت در حال انفجار است. رهبران کمونیست چین که بسیاری در غرب آنان را واپسگرا می دانند سعی دارند مدرن سازی را در این منطقه به مرحله عمل درآورند. اما در این منطقه پرجمعیت قدیمی، توسعه کار ساده ای نیست

برنامه "جهان ما" بی بی سی در 5 بخش تحولات دهکده اسب سفید را بررسی کرده است که تلویزیون فارسی این برنامه ها را با زیرنویس فارسی تقدیم بینندگان خود می کند.

با ما از طریق صفحه فیس‌بوک بخش دوبلاژ facebook.com/bbcpersian.dubbing و یاآدرس ایمیل Doublage@bbc.co.uk در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادهای خود را در میان بگذارید.