پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۳۰۰ فیلم از سراسر دنیا در جشنواره انیمیشن لندن

جشنواره بین المللی فیلمهای انیمیشن در لندن آغاز شده است. برگزار کنندگان این جشنواره سعی کرده اند نشان دهند، مخاطب کارتون، فقط بچه ها نیستند. حدود ۳۰۰ فیلم از سراسر دنیا در این جشنواره نمایش داده خواهد شد.

آنا هالیگان گزارش می‌دهد