پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"واگیردار" به سینماها سرایت می کند

ترس از وقوع یک فاجعه طبیعی، تهدید تروریستی و یا گسترش یک بیماری مرموز، بخشی از مضمونهای سینمای هالیوود است. علاقمندان این فیلم ها، که غالباً هم ختم به خیر می شود، داستان پر آب و تابشان را در فضایی آمیخته با ترس و هیجان دنبال می کنند. واگیردار، اثر جدید استیون سودربرگ (Soderberg)، فیلمی با همین مضمون است که به زودی به سینماها سرایت خواهد کرد.

امیر پیام، بی بی سی، گزارش می دهد.